Kennis, kunde en kwaliteit in de zorg!

Cliënten en hun naasten moeten erop kunnen vertrouwen dat de basis in de zorg op orde is. Niet het beleid, de regels, de protocollen en de notities vertellen hoe het gesteld is met de kwaliteit van zorg. Het gaat om wat er wérkelijk wel en niet gedaan; het gaat om de mensen. Wat mensen zien en ervaren, dat is de merkbare kwaliteit van zorg.

Aan de kwaliteit van zorg worden daarom hoge eisen gesteld. De Impuls voor de Zorg levert een bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg, in organisaties VVT en VG. Dat doen we door audits, project- en interim management, kwaliteitscoaching, opleidingen en quickscans Wzd.

De Impuls voor de Zorg is dé partner voor het realiseren van de beste zorg voor iedereen, nu en later

Van mensen uit de zorg vóór mensen in de zorg

De zorgwereld verandert voortdurend. De vergrijzing en schaarste van zorgpersoneel stellen bestuurders en MT-leden voor grote uitdagingen. Welke diensten kunnen we ook in de toekomst blijven aanbieden en voor welke doelgroepen? Welke eisen stelt dat aan onze processen, organisatie-inrichting, personeelsbeleid, vastgoed en aan onze systemen? Hoe bouwen we aan verandering, terwijl ‘de winkel open blijft’?

De Impuls voor de Zorg is uw partner voor sparren over, verhelderen van én het oplossen van uw vraagstukken. Zo komen we met elkaar tot een leer- en verbetercyclus voor de kwaliteit van zorg.