Uit onze audits à la IGJ: 10 tips Persoonsgerichte Zorg

Uit onze audits à la IGJ: 10 tips Persoonsgerichte Zorg

Wekelijks doet De Impuls voor de Zorg audits à la IGJ in de intramurale zorg en ook in de thuiszorg. We volgen daarbij de werkwijze van de inspectie en rapporteren ook in het door het IGJ gebruikte format. Op het thema persoonsgerichte zorg komen we bij veel...