Aan het woord: Alette Jager, interim-manager

3 dec 2020

Alette Jager heeft sinds dit voorjaar een opdracht als interim manager. We stelden haar enkele vragen over haar werk en de coronapandemie.

“Mijn stijl is dat ik mij verbind alsof ik in dienst ben. En dat werkt voor mij heel goed en ik merk dat ik daardoor loyaliteit voel naar de organisatie en de opdrachtgever en dat mij dat helpt om de opdracht goed te doen.”

Hoe gaat het in de praktijk m.b.t. de afspraken vooraf en de ontwikkelingen i.v.m. Corona?

De opdrachtgever heeft ons gevraagd om tijdelijk in te vallen als manager in de wijkverpleging. De vraag was: kun je twee teams samenvoegen tot een. Net nadat ik was gestart, brak de corona-pandemie uit en werd mij gevraagd  of ik langer wilde blijven zodat ze de puzzel konden maken van welke manager ze waar op wilden zetten. Als interim-manager wissel je in uren. Meestal wordt je voor x uren aangenomen en soms stijgt of daalt het aantal uur. Op het hoogtepunt van de drukte zat ik op ongeveer 36 uur per week. Die afwisseling maakt een opdracht voor mij extra interessant. De opdracht is inmiddels verlengd tot en met februari 2021. Het leuke van werken bij De Impuls voor de Zorg is dat je dan ook daar af en toe nog iets te doen hebt en dat vind ik van toegevoegde waarde. En dit najaar start ik een opleiding als trainer om mezelf verder te ontwikkelen. In de rustigere periodes heb ik met een aantal collega’s gekeken naar het profiel van de nieuw te werven adviseur voor onze eigen organisatie.

Geef in het kort een beschrijving van de organisatie waar je nu werkt

De organisatie biedt jaarlijks 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in een grote stad. Dat doen ze met bijna 5.400 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties.

Voor welke vraag/ probleem heeft de organisatie gekozen om een interim-manager in te zetten?

Toen de opdrachtgever de vraag bij De Impuls voor de Zorg neerlegde, was de vaste manager acuut uitgevallen. En dus hadden ze per direct iemand nodig. Gelukkig had ik net mijn vorige opdracht als projectleider afgerond en kon ik dus direct starten. Is deze vraag/ probleem uniek, of is het exemplarisch voor deze tijd/ sector? Waarom/ hoe? Het probleem van een uitvallende manager komt helaas vaak voor dus de vraag op zich is niet uniek. Wij zien vanuit De Impuls voor de Zorg een trend voor wat betreft de inzet van managers. Rond 2015 startten veel organisaties met zelfsturende teams onder verschillende termen. In veel organisaties zijn toen diverse managementlagen er tussenuit gehaald. Sinds een aantal jaar zie je weer de beweging terug naar toch weer een manager, toch weer een teamleider oftewel een laag ertussen. Daardoor neemt ook de vraag naar interim-management weer toe. Wat bijzonder is aan het werk als interim-manager in deze tijd, is dat je ook crisismanager bent op het moment dat corona op jouw locatie komt. Het vraagt veel flexibiliteit van een interim-manager en veerkracht om hierin mee te kunnen bewegen. Er was in mijn opdracht weinig tijd om in te werken dus ik heb veel samenwerkingspartners zelf op moeten zoeken. En net als iedere andere manager draai je dus ook mee in het crisismanagement en probeer je zo goed mogelijk het team te ondersteunen. Een ander verschil tussen een manager in dienst en een interim-manager, is dat ik ook nog een team heb in Zeist waar ik me mee verbonden voel. Ik denk dat veel interim-managers dat als een soort spagaat ervaren maar ik vind dat erg prettig. Ik kan me goed verbinden met de mensen in de organisatie waar ik werk en ik merk dat ik me hecht aan mensen in de organisatie waar ik werk. Ik moet ook altijd weer een beetje loskomen na een opdracht. Ik vind het vooral fijn om op twee plekken ‘werkfamilie’ te hebben: er is altijd mijn achterban in Zeist die ik kan bellen. Wij werken bij De Impuls voor de Zorg vanuit het idee: 1+1=3.

Wat zijn de belangrijkste thema’s waar jij je op richt?

Op dit moment kijken we met het nieuwe team naar de toekomst. We denken daar in een groter team over na en werken een plan uit. Een belangrijk punt is de groei van het team op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. Wat natuurlijk in heel veel organisaties en teams een belangrijk thema is.

Wat hoop je te bereiken met deze opdracht: wat is af als het af is?

Als het af is, hoop ik dat er weer een stabiel team staat, dat cliënten tevreden zijn en blij zijn dat ze weer zorg krijgen en dat de zorg weer kan groeien en doorontwikkelen. En dat ik het werk kan gaan overdragen aan de nieuwe manager zonder dat zij nog allerlei dingen zelf moet uitzoeken. Zowel voor het team als voor de manager is dit fijn.

Wat is, in een paar woorden, kenmerkend voor jouw stijl?

Ik denk dat mijn stijl inderdaad is dat ik mij verbind alsof ik in dienst ben. En dat werkt voor mij heel goed en ik denk dat ik daardoor ook grote loyaliteit heb naar de organisatie en de opdrachtgever. Die eigenschap helpt mij dan weer om de opdracht goed te kunnen doen.

Share This