Aan het woord: Ellen Sarr, directeur De Impuls voor de Zorg

26 jan 2021

In de serie ‘achter de schermen’ zijn we dit keer in gesprek gegaan met onze directeur. Aan de hand van haar agenda neemt Ellen Sarr je mee in haar werkweek.

Eindevaluatie opdrachtgever en ICT

Op maandag staat de eindevaluatie met een opdrachtgever op de agenda. De bestuurder, manager, betrokken adviseur en Ellen kijken terug op de uitgevoerde opdracht. Deze bestond uit het coachen en begeleiden van zorgmedewerkers van extramurale teams, waarbij de focus lag op het verstevigen van de teamsamenwerking en -afspraken enerzijds en het verbeteren van kwaliteit van zorg anderzijds. “Het is altijd weer fijn om te horen dat de klant tevreden is. Er is meer rust en vertrouwen in het team, werkafspraken zijn herijkt en er is een mooie stap gezet rondom dossiervoering.”

’s Middags heeft Ellen overleg met onze ICT leverancier. “We zijn bezig met de herinrichting van onze eigen applicaties om de werkprocessen nog beter te ondersteunen. Intern kijken we ook altijd naar manieren om onze bedrijfsvoering te verbeteren.” Tot slot volgt nog een sollicitatiegesprek. “We zijn op zoek naar nieuwe collega’s omdat we ons team willen uitbreiden met mensen die onze huidige dienstverlening kunnen bieden óf een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van nieuwe proposities. Thema’s als netwerkzorg, extramuralisering, diversiteit, goede zorg in 2040 en positionering van (kwaliteits)verpleegkundigen staan voor ons hoog op de ontwikkelagenda.”

Rondje collega’s en kennismaking

Op dinsdag doet Ellen ‘een rondje’ langs de collega’s. “Ik bel of mail collega’s om te horen hoe het met hen gaat. Een aantal collega’s werkt als interim-manager in een zorgorganisatie. Ik hoor van hen over de enorme impact die corona heeft op cliënten, medewerkers en de zorgorganisatie. Sommige collega’s sturen een covid-unit aan, anderen organiseren veel en faciliteren zodat zorgmedewerkers hun werk kunnen blijven doen. Weer een andere collega werkt als kwaliteitscoach op een locatie waar (op dit moment) geen corona is. Ik ben trots op mijn collega’s die op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg.”

’s Middags staat een kennismakingsgesprek op de agenda met een ZZP’er uit ons netwerk. Het gaat om een VVT-organisatie die wil gaat starten met verpleegkundig kwaliteitscoaches. De opdrachtgever ziet het wel zitten en onze adviseur kan volgende week al starten.

Resultaten quickscan en verkenning opdracht

Op woensdag spreekt Ellen via Teams een van onze adviseurs over een uitgevoerde quickscan Geriatrische revalidatiezorg. ”Met de opdrachtgever bespreken we hoe het GRZ-project er verder uit gaat zien. Ik spreek ook nog twee collega’s die werkzaam zijn bij een organisatie waarbij een ondertoezichtstelling dreigt. Zij zetten zich vol in om samen met betrokkenen volgens een strak opgezet register de noodzakelijke verbeterstappen te zetten.”

Actie gevraagd en ontwikkeling en innovatie

Op donderdag belt een bestuurder: hij zoekt per direct een teammanager omdat een tweede zorgmanager in zijn organisatie is uitgevallen door corona. “Ik zet de vraag uit bij collega’s en gelukkig vind ik twee goede kandidaten uit ons netwerk beschikbaar. Nog diezelfde middag kan ik deze kandidaten voorstellen. Dat geeft een tevreden gevoel.”

De middag is gereserveerd voor ontwikkeling en innovatie. “Als team willen we ons eigen perspectief verrijken door inzichten op te doen van interessante sprekers. We zien in de komende periode een antropoloog, een IGJ-inspecteur, een groepje jongeren, een cliëntvertegenwoordiger uit de GGZ en een deskundige op het gebied van netwerkzorg. We gaan daarna met het team brainstormen over deze perspectieven en wat ze ons zeggen over onze huidige en toekomstige dienstverlening. Ik kijk er nu al naar uit.”

Goed nieuws en afstemming opleiding

Op vrijdag volgt goed nieuws. Een van de kandidaten die Ellen heeft voorgesteld als interim teammanager, kan vandaag op gesprek. “Fijn dat de opdrachtgever positief is en graag met deze kandidaat in zee gaat. We stemmen af en maken praktische afspraken. Maandag kan onze collega al aan de slag!”

Ellen sluit de week af met een overleg met collega’s. “We bespreken onze opleiding verpleegkundig kwaliteitscoach en kijken naar verbeterpunten. Is er bijstelling nodig wat de onderlinge taakverdeling en inrichting betreft? Liggen we op koers wat de opzet en voortgang betreft? Zo houden we de training zo waardevol mogelijk voor de deelnemers.”

Ellen: “En dan is het weekend! Tijd voor familie en even lekker ontspannen na deze enerverende week waar ik veel plezier aan heb beleefd.”

Share This