Aan het woord: Francien Steunenberg, adviseur/coach ECD

7 apr 2021

“De een wil liever ruimte om het zelf te doen, de ander ziet liever eerst het voorbeeld. Het zit hem vooral in de samenwerking. Ik geef mensen de ruimte om het op hun eigen manier te doen.”

In onze serie ‘achter de schermen’ waarin we vertellen over ons werk, spreek ik dit keer collega Francien Steunenberg, die bij Futura Zorg aan de slag is gegaan als coach ECD.

Futura zorg is een particuliere organisatie die een aantal kleinschalige woonvormen heeft waar op basis van PGB, verpleeghuiszorg wordt geboden. Ze hebben 6 locaties en elke locatie heeft ongeveer 20 bewoners.

Voor welke vraag/ probleem heeft de organisatie gekozen om een adviseur/coach in te zetten?

“Futura Zorg heeft ons benaderd voor een Coach ECD om de zorgmedewerkers te begeleiden bij het persoonsgericht werken binnen het ECD.”

“De organisatie had de wens om de ECD’s op orde te krijgen en wilde graag eerst een nulmeting om te kijken hoe het er op de verschillende locaties voor stond. Daartoe heb ik een quickscan gedaan op alle locaties. Hierin kwam heel duidelijk naar voren dat er een professionaliseringsslag nodig was voor methodisch en persoonsgericht werken. We zien op veel plekken in het land dat dit bij organisaties nodig is.”

“Vooral kleine organisaties met weinig overhead vinden het lastig om deze thema’s op eigen kracht door te voeren. Die hebben toch wat extra ondersteuning nodig om de omslag te maken. En wij kunnen met onze achtergrond en ervaring daar vaak vlot een verschil maken.”

“We komen dit probleem om de omslag zelf te maken vaker tegen als wij in het land audits doen. Sommige organisaties kennen het kwaliteitskader onvoldoende en bij sommige ontbreekt het aan de tijd om te zorgen dat ze eraan voldoen. Het is heel kenmerkend voor deze tijd.”

Hoe gaat het in de praktijk in dit coronatijdperk?

“We hebben de afspraak gemaakt dat ik zoveel mogelijk op locatie ben. Ik geef de trainingen en instructie op locatie maar wel volgens de geldende maatregelen en alleen als er op de locatie geen Corona is.”

Wat zijn de belangrijkste thema’s waar jij je op richt?

“Ik vind het belangrijk dat mensen niet denken dat ik wel even kom vertellen hoe het moet. Vaak is dat wel de eerste reflex of reactie van mensen wanneer je als externe ergens binnenkomt. Ik probeer vooral aansluiting te zoeken bij de medewerkers, bij wat zij weten op basis van hun kennis en ervaring of uit hun persoonlijke leven.”

“Het is een jonge organisatie (red: de locaties bestaan 1 tot 7 jaar), en de meeste medewerkers hebben al ervaring in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Op de vraag wat zij denken dat de bewoners nodig hebben op die plek, antwoorden zij dat medewerkers willen dat de bewoners het prettig hebben, een fijn leven hebben. En toch blijkt dat het in de praktijk heel vaak over de verzorging gaat en niet zozeer over het geestelijk welzijn. Dus dan gaan we met elkaar oefenen op hoe we de doelen kunnen aanpassen zodat ze wel gaan over ‘die fijne dag’ en dat de doelen meer geformuleerd worden vanuit de wensen en behoeften van de bewoners.”

Francien geniet van de leuke gesprekken die ontstaan wanneer zij vraagt wanneer een dag voor henzelf een fijne dag is. Dat geeft ze vaak inzichten en niet alleen voor de werksituatie. Dat vindt zij zo mooi aan dit werk.

“Medewerkers zeggen zelf ook dat de waardevolste momenten zijn wanneer ze even een gesprekje kunnen hebben met de bewoners of even een aai over de bol hebben kunnen geven. Daarna passen we dan samen het dossier aan en na 3 uur inspanning hoor ik ‘goh, wat fijn dat we dit hebben gedaan, nu herken ik de bewoner hierin’.”

Wat kun jij als coach bieden wat zelfstandig lastig lukt?

Francien ziet vaak dat organisaties in opbouw ondersteuning nodig hebben om te professionaliseren. Ze realiseren zich gaandeweg dat ze opleiding en training nodig hebben om verder mee te kunnen met de steeds veranderende en complexer wordende zorg.

“Leuk om dan zowel om microniveau als op macroniveau bezig te zijn. Want wat ik hoor van de medewerkers op de werkvloer kan ik weer meenemen naar de managers en bestuurder om advies te geven op basis van deze kennis. Dan gaat het om beslissingen zoals het invoeren van een EVV-er of een kwaliteitscoach.”

Wat is er af als het af is?

“Mijn doelen in deze opdracht zijn dat er op elke locatie een verbeterregister is en een verbeterbord met de onderwerpen waar ze aan willen/moeten werken. En wanneer alle zorgplannen persoonsgericht zijn en de EVV-ers weten hoe ze zelfstandig een persoonsgericht zorgplan moeten opstellen.”

Wat is, in een paar woorden, kenmerkend voor jouw stijl?

“Ik ben zelf ook heel persoonsgericht, haha. Ik maak het altijd persoonlijk en stem zoveel mogelijk af op wie er tegenover me zit. De een wil liever ruimte om het zelf te doen, de ander ziet liever eerst het voorbeeld. Het zit hem vooral in de samenwerking. Ik geef mensen de ruimte om het op hun eigen manier te doen.”

Share This