Aanbod

Integrale werkwijze is onze succesfactor

Audits en calamiteitenonderzoek

Wacht niet tot de IGJ op inspectie komt. Maak onze audits, feedbacksessies en adviesgesprekken onderdeel van uw leer- en verbetercyclus. Wij voeren audits uit à la IGJ waarmee we toetsen conform de geldende kaders, wet- en regelgeving. Ook kunnen we audits op specifieke thema’s uitvoeren. Dat doen we in de sectoren VVT, VG en uiteraard Jeugdzorg. Heeft u behoefte aan een externe onafhankelijke voorzitter, bijvoorbeeld bij een incident- of calamiteitenonderzoek? Wij zijn u graag van dienst!

Lees meer over onze Audits

Interim-management en advies

Onze interim-en projectmanagers werken met passie om voor uw organisatie het beste resultaat neer te zetten. Hun focus ligt op het op orde brengen van de basis of juist op het werken aan duurzame verbetering van kwaliteit van zorg. Wij bieden interim-managers van operationeel tot strategisch niveau en projectmanagers die gericht zijn op het direct of indirect verbeteren van de zorgverlening. Advisering maakt onderdeel uit van onze interim-dienstverlening.

Lees meer over Interim-management en advies

Verpleegkundig kwaliteitscoaches

Verander- of verbetertrajecten hebben veel gevolgen voor de medewerkers in een organisatie. Bij hen moet de beoogde verandering vooral zichtbaar worden. Een verandering is vaak snel en gemakkelijk ‘op papier’ gezet. Om op de werkvloer een daadwerkelijke verandering voor elkaar te krijgen is meestal meer nodig. Scholing of training in combinatie met kwaliteitscoaching biedt precies díe hulp waarmee veranderingen ook werkelijk duurzaam worden ingevoerd. Een kwaliteitscoach die meewerkt en al doende coaching geeft aan het uitvoerende team geeft de medewerkers deze praktische steun om het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Naast kwaliteitscoaches bieden wij ook de mogelijkheid tot coaching en intervisie van uw eigen kwaliteitscoaches of -verpleegkundigen. Onze ervaren coaches brengen met hun hands-on begeleiding uw kwaliteitscoaches of -verpleegkundigen in positie. Ook worden hun deskundigheid en coachende vaardigheden versterkt.

Lees meer over onze Kwaliteitscoaches 

Quickscan en advies Wet zorg en dwang

De invoering van de Wet zorg en dwang vraagt het nodige van zorgaanbieders. Zijn de gemaakte plannen haalbaar? Wordt met de ingezette koers aan alle gestelde criteria voldaan? Als u ondersteuning nodig heeft met het opzetten en uitvoeren van de Wet zorg en dwang binnen uw organisatie, zijn onze adviseurs u graag tot dienst. Zij kunnen de volledigheid en haalbaarheid van uw implementatieplan Wet zorg en dwang beoordelen of de stand van zaken van uitvoering, specifiek voor uw organisatie. Met ons ‘basisplan implementatie Wet zorg en dwang’ als vertrekpunt maken wij een projectplan op maat voor uw organisatie. Desgewenst kunnen onze adviseurs – bijvoorbeeld als projectleider – ook een bijdrage leveren aan de uitvoering van dit plan.

Is de Wet zorg en dwang al geïmplementeerd binnen uw organisatie? Dan kunnen wij een thema-specifieke audit uitvoeren zodat u weet waar u staat in relatie tot de geldende kwaliteitskaders.

Lees meer over onze Quickscan en advies Wet zorg en dwang

Uw partner bij het verbeteren van kwaliteit van zorg

De zorgwereld is voortdurend in verandering. De vergrijzing en schaarste van zorgpersoneel stellen bestuurders en MT-leden voor grote uitdagingen. Welke diensten kunnen we ook in de toekomst blijven aanbieden en voor welke doelgroepen? Welke eisen stelt dat aan onze processen, organisatie-inrichting, personeelsbeleid, vastgoed en aan onze systemen? Hoe bouwen we aan verandering, terwijl ‘de winkel open blijft’?

De Impuls voor de Zorg is uw partner voor sparren over, verhelderen van én het oplossen van uw vraagstukken. Zo komen we met elkaar tot een leer- en verbetercyclus voor de kwaliteit van zorg.

Share This