Interim-management en advies

Resultaatgericht veranderen

Leiderschap

Hoe u het ook wendt of keert, het succes van uw organisatie is in sterke mate afhankelijk van de directeur, manager of leidinggevende. En deze leiders staan vaak onder druk. Zij moeten zorgen dat hun organisatie (onderdeel) voldoet aan alle interne en externe eisen. Heel vaak gaat dit goed. Soms eist dit echter teveel van uw mensen. De situatie is te complex of vereist een ander soort leiderschap. En soms ontbreekt het simpelweg aan een manager. In deze situaties biedt interim-management van De Impuls voor de Zorg u de oplossing.

Wij bieden gespecialiseerde interim-managers voor verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Dit doen we op alle niveaus van de organisatie: van directeur tot teamleider.

Wanneer is ingrijpen noodzakelijk?

De keuze voor ingrijpen in een situatie is helaas geen kwestie van optellen en aftrekken. En wie denkt de absolute wijsheid in pacht te hebben, houdt zichzelf voor de gek. Uit ervaring weten we welke situaties problematisch kunnen zijn dus we zetten ze hier ter overweging op een rij:

 • Het komt nogal eens voor dat u zelf de projectleider of leidinggevende heeft aangesteld die nu oorzaak lijkt of is van het probleem. Ingrijpen betekent gevoelsmatig ook direct dat u de verkeerde man of vrouw heeft aangesteld. Wat betekent dat voor u en uw positie en ego? Stelt u hierdoor maatregelen soms te lang uit?
 • Uw voorkeursstijl van leidinggeven: als echte Rijnlanders stellen de meeste managers in de zorg zich in de eerste plaats coachend en ondersteunend op. Is er soms een specifiek gedragspatroon ontstaan tussen u als directeur en de leidinggevende aan wie u leiding geeft? Het blijkt voor veel managers lastig om ‘opeens’ een andere stijl van gespreksvoering in te zetten. Als het dan ook nog eens een aardige sympathieke man of vrouw is, heeft iederaan de neiging om het toch nog maar even aan te zien. In hoeverre heeft uw persoonlijkheid invloed op het besluit om wel of niet in te grijpen?
 • Zijn de checks and balances in orde? Heeft u genoeg informatiebronnen buiten de leidinggevende of projectmanager om? Weet u wat er leeft en hoe het leeft rondom die man of vrouw? Bent u toegankelijk genoeg voor medewerkers om hun relaas te kunnen doen, zonder dat ze hun direct leidinggevende passeren?

Onze uitgangspunten

 • Praktische professionals: wij denken vanuit het primaire proces
 • Wij denken in mogelijkheden en ontwikkeling: we gaan uit van het positieve in mensen en in situaties. Wij stellen medewerkers in staat te leren en zichzelf te ontwikkelen en zo kwaliteit van zorg te leveren
 • Partner: wij denken met u mee, zowel bij het verhelderen alsook bij het oplossen van de problemen
 • Passie en plezier: wij werken vanuit onze passie voor de zorg. We doen dit vanuit ons hart én met kennis en kunde
 • Deskundig: onze interim-managers weten wat speelt in de zorgwereld en hebben een breed netwerk.
 • Werken met lef: wij gaan lastige situaties niet uit de weg, maar pakken ze aan
 • Minder papier, meer resultaat: het startpunt voor ons is een gesprek waarin de huidige en de gewenste situatie aan de orde komen. Wij maken op verzoek vooraf een uitwerking van uw wensen en onze aanpak

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

  ONZE DIENSTEN

  Interim-management

  Onze teamleiders, locatiemanagers, regiomanagers en directeuren verrijken gegarandeerd uw organisatie.

  Projectmanagement

  De focus en het vertrekpunt van onze projectmanagers ligt bij het primaire proces. We hebben uitgebreide kennis op het gebied van implementatie van persoonsgerichte zorg, Wet zorg en dwang, ECD, inrichting van interne kwaliteitsmonitor en procesherinrichting.

  Advies

  Ook voor advies op het gebied van visievorming, proces(her)inrichting, procesoptimalisatie, systeemgebruik en inrichting en organisatie-inrichting kunt u bij ons terecht.

   

  Meer informatie?

  10 + 13 =

  Share This