Quickscan en advies Wet zorg en dwang

Heeft u benodigde acties al in beeld?

De Wet zorg en dwang is per 1 januari 2020 een feit. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij…’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwilliger zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van een ernstig nadeel van de cliënt of zijn omgeving. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. Maar er zijn nog veel vragen rond de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Een goede voorbereiding, organisatie en implementatie zijn belangrijk, zodat alle betrokkenen weten wat hen te doen staat. Het jaar 2020 is aangemerkt als overgangsjaar. De zorgaanbieders moeten in 2020 de nieuwe Wet zorg en dwang binnen hun organisatie hebben geïmplementeerd.

Betere aansluiting bij brede doelgroep

Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis. De nieuwe Wzd sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking en biedt betere bescherming voor mensen uit deze groep die hun wil niet meer kunnen uiten.

Quickscan

Veel zorgaanbieders zijn bezig met het opzetten van plannen om de Wzd in hun instelling te implementeren. Er komt veel kijken bij de invulling van deze wet in de praktijk. Is uw plan haalbaar? Zijn alle essentiële punten wel meegenomen? Met onze quickscan brengen wij snel de haalbaarheid en volledigheid van uw implementatieplan Wzd in beeld. Voor de uitvoering van deze quickscan voeren wij gesprekken met enkele sleutelfunctionarissen, beoordelen wij documenten en plannen en – als dit al aan de orde is – dossiers van enkele cliënten.

Projectplan en ondersteuning

Een projectmatige aanpak is ondersteunend bij de invoering. Zo wordt er met een duidelijk tijdspad met betrokkenen toegewerkt naar het beoogde resultaat. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij hebben een basis-projectplan uitgewerkt, dat als vertrekpunt gebruikt kan worden voor het implementatieplan van Wzd binnen uw eigen organisatie. Mist u deskundigheid of capaciteit om dit project zelf te managen, dan kunnen onze adviseurs als projectleider de implementatie begeleiden.

Audit Wet zorg en dwang

Aan het eind van 2020 wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij handelen binnen de kaders van deze wet. In 2021 toetst de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd ook op de uitvoering van de Wzd in de verschillende organisaties. Heeft u de Wzd al geïmplementeerd en bent u benieuwd of u nu aan de verschillende eisen voldoet? Onze ervaren auditoren kunnen een audit uitvoeren op het onderwerp Wzd. Dat kan als onderdeel van een volledige ‘audit a la IGJ’, maar desgewenst ook als deelaudit, specifiek op dit thema.

Meer informatie over audits

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

ONZE DIENSTEN

Quickscan

Binnen een dag brengen wij met u in beeld hoe ver u bent met de implementatie Wet zorg en dwang en wat u nog te doen staat.

Project

We maken graag met u het projectplan implementatie Wet zorg en dwang. En onze ervaren projectleiders staan klaar om u terzijde te staan bij de uitvoering van het plan.

Audit Wet zorg en dwang

Als u wilt weten of het huidige niveau van implementatie binnen uw organisatie toereikend is, kunt u bij ons de deelaudit Wet zorg en dwang afnemen.

Meer informatie?

2 + 10 =

Share This