In-company opleidingen

Makkelijk en in vertrouwde omgeving

Kwaliteit van zorg begint met deskundige medewerkers. Veilige zorg leveren op persoonsgerichte wijze vraagt specifieke kennis, inzicht en vaardigheden. Als blijkt dat de competenties van uw medewerkers verder ontwikkeld moeten worden, kunnen trainingen uitkomst bieden. De opleidingen en trainingen van De Impuls voor de Zorg zijn maatwerk en kenmerken zich door praktijkgerichtheid en kwaliteit.

Tijdens onze trainingen of opleidingen oefenen deelnemers hoe het werk anders gedaan kan worden in hun eigen specifieke situatie. Hiermee brengen zij een verandering teweeg in uw organisatie.

Extra dimensie

Kennis en vaardigheden worden interactief overgedragen waardoor het voor de deelnemers gemakkelijker wordt deze op de eigen werkvloer door te voeren. Bij complexere inhoudelijke trainingen bestaat de mogelijkheid extra ondersteuning in te zetten van onze kwaliteitscoaches voor de omzetting van theorie naar praktijk.

Onze kennis van de zorgwereld en de contacten met onze opdrachtgevers zorgen voor maximale aansluiting bij de actuele praktijk. Zo is de inhoud van onze trainingen altijd gestoeld op de laatste ontwikkelingen en brengen zij voor de opdrachtgevers een belangrijke meerwaarde.

Doelgroep

Wij verzorgen trainingen binnen zorgorganisaties (VVT en VG) op verschillende niveaus: van medewerkers zorg en welzijn en behandelaren tot leidinggevenden en stafmedewerkers.

Inhoud programma

Wij hebben ruime ervaring met het verzorgen van trainingen op bovengenoemde onderwerpen en kunnen het programma dus in overleg met u bepalen. Uitgangspunt is dat wij de trainingen op maat aanbieden die aansluiten bij de vraag en behoefte vanuit uw organisatie. We stellen het programma in overleg met de opdrachtgever samen.

Meer informatie: mail naar info@deimpulsvoordezorg.nl of bel met Ellen Sarr, directeur (06-2130 4513)

 

Aanbod

Wij bieden op dit moment de volgende opleidingen, trainingen en coaching aan:

  • Verpleegkundig kwaliteitscoaches (9 dagen)
  • Intern auditor (4 dagdelen)
  • Coach van de coaches (duur en inhoud op maat)

Wij overleggen graag met u over maatwerk scholingen op het gebied van:

  • Persoonsgerichte zorg
  • Methodisch werken
  • ECD-gebruik
  • Continu verbeteren: de PDCA in de dagelijkse praktijk
  • Kwaliteitskaders, kwaliteitsdenken en -doen
  • Wet zorg en dwang

Meer informatie?

11 + 14 =