Maatwerk

Makkelijk en in een vertrouwde omgeving

Veilige zorg leveren op persoonsgerichte wijze vraagt specifieke kennis, inzicht en vaardigheden. Als blijkt dat de competenties van uw medewerkers verder ontwikkeld moeten worden, kunnen trainingen uitkomst bieden. De opleidingen en trainingen van De Impuls voor de Zorg zijn maatwerk en kenmerken zich door praktijkgerichtheid en kwaliteit.

Interactieve aanpak

Het verschil wordt in de dagelijkse praktijk gemaakt. Daarom zijn onze trainingen gericht op toepasbaarheid in de eigen specifieke werksituatie van de deelnemers. In de trainingen combineren we verschillende werkvormen en sluiten aan bij de leervragen en context van de deelnemers.

Onze trainingen zijn praktisch en interactief en de deelnemers kunnen daardoor goed in de eigen werksituatie oefenen. Bij complexere inhoudelijke trainingen bestaat de mogelijkheid extra ondersteuning in te zetten via een meester-gezel systeem, bijvoorbeeld door onze kwaliteitscoaches of kwaliteitsadviseurs.

Doelgroep

Wij verzorgen trainingen binnen zorgorganisaties (VVT en VG) op verschillende niveaus: van medewerkers zorg en welzijn en behandelaren tot leidinggevenden en stafmedewerkers.

Inhoud

Onze kennis van de zorgwereld en de contacten met onze opdrachtgevers zorgen voor maximale aansluiting bij de praktijk. Zo is de inhoud van onze trainingen altijd gestoeld op de laatste ontwikkelingen en brengen zij voor de opdrachtgevers een belangrijke meerwaarde. Wij hebben ruime ervaring met het verzorgen van trainingen en bepalen het programma in overleg met u.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

 

Praktische informatie

Met onze trainingen sluiten we aan op uw vraag en de context van uw organisatie. Voorbeelden van thema’s:

  • Persoonsgerichte zorg
  • Methodisch werken
  • ECD-gebruik
  • Continu verbeteren: de PDCA in de dagelijkse praktijk
  • Kwaliteitskaders, kwaliteitsdenken en -doen
  • Wet zorg en dwang

 

Meer informatie?

12 + 11 =