Maatwerk

Makkelijk en in een vertrouwde omgeving

Kwaliteit van zorg begint met deskundige medewerkers. Veilige zorg leveren op persoonsgerichte wijze vraagt specifieke kennis, inzicht en vaardigheden. Als blijkt dat de competenties van uw medewerkers verder ontwikkeld moeten worden, kunnen trainingen uitkomst bieden. De opleidingen en trainingen van De Impuls voor de Zorg zijn maatwerk en kenmerken zich door praktijkgerichtheid en kwaliteit.

Interactieve aanpak

Tijdens onze trainingen of opleidingen oefenen deelnemers hoe het werk anders gedaan kan worden in hun eigen specifieke situatie. Hiermee brengen zij een verandering teweeg in uw organisatie. Kennis en vaardigheden worden interactief overgedragen waardoor het voor de deelnemers gemakkelijker wordt deze op de eigen werkvloer door te voeren. Bij complexere inhoudelijke trainingen bestaat de mogelijkheid extra ondersteuning in te zetten van onze kwaliteitscoaches voor de omzetting van theorie naar praktijk.

Doelgroep

Wij verzorgen trainingen binnen zorgorganisaties (VVT en VG) op verschillende niveaus: van medewerkers zorg en welzijn en behandelaren tot leidinggevenden en stafmedewerkers.

Inhoud programma

Onze kennis van de zorgwereld en de contacten met onze opdrachtgevers zorgen voor maximale aansluiting bij de praktijk. Zo is de inhoud van onze trainingen altijd gestoeld op de laatste ontwikkelingen en brengen zij voor de opdrachtgevers een belangrijke meerwaarde. Wij hebben ruime ervaring met het verzorgen van trainingen en bepalen het programma in overleg met u. 

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

 

Mogelijke thema’s

  • Persoonsgerichte zorg
  • Methodisch werken
  • ECD-gebruik
  • Continu verbeteren: de PDCA in de dagelijkse praktijk
  • Kwaliteitskaders, kwaliteitsdenken en -doen
  • Wet zorg en dwang

 

Meer informatie?

3 + 5 =