Opleiding Interne auditor

Integreer kwaliteitsmetingen in uw beleid

Voor zorgorganisaties is het belangrijk dat de kwaliteit van zorg op orde is. Maar wat is kwaliteit van zorg, hoe meet je dit en wie is daarvoor verantwoordelijk? In veel organisaties worden interne audits uitgevoerd. Vaak gebeurt dit op deelgebieden, zoals medicatieveiligheid, hygiëne of dossiervoering. Kwaliteit van zorg is echter meer dan deze losse onderdelen. Kwaliteitskaders bieden houvast voor het toetsen van kwaliteit. En het vraagt specifieke competenties van interne auditoren om ‘met de bril van de kwaliteitskaders’ te kunnen toetsen.

In de opleiding ‘interne auditor’ van De Impuls voor de Zorg leren kwaliteitsmedewerkers en andere interne auditoren alle facetten van de audit zodat zij zelf audits kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de kwaliteitskaders. Geen ‘kruisjes zetten’ maar observeren, gesprekken voeren en dossieronderzoek uitvoeren om zo ‘waarderende audits’ te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

 • Interne auditoren en staffunctionarissen kwaliteit
 • Werkzaam in de ouderenzorg (VVT) of gehandicaptenzorg (VG)
 • Geen specifieke voorkennis nodig

Inhoud programma

Deze opleiding bestaat uit een combinatie van theorie, ervarings- en praktijkopdrachten, intervisie en een terugkombijeenkomst. De opleiding start met een voorbereidende opdracht, gevolgd door 4 scholingsdagdelen, verzorgd door ervaren docenten en auditoren.

Competenties en vaardigheden

In deze opleiding ontwikkelt de deelnemer kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van algemene interne audits kwaliteit en veiligheid. Na afronding van deze opleiding heeft de deelnemer kennis, vaardigheden en/of inzicht (verder) ontwikkeld op het gebied van:

 • Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, toetsings- en normenkader
 • Plaats van de interne audit in de PDCA-kwaliteitsverbetercyclus
 • Verschillende auditmethodieken
 • Rollen en vaardigheden van de interne auditor
 • Organiseren van een interne audit
 • Uitvoeren van triangulatie binnen de interne audit middels observatie, gesprekken, dossier- en documentonderzoek
 • Analyseren van verkregen informatie
 • Schrijven van rapportages
 • Eigen functioneren (en persoonlijke valkuilen)

Praktische informatie

Open inschrijving

 • 4 dagdelen en 1 praktijkopdracht verspreid over 3 maanden
 • Opleidingslocatie: Zeist
 • Vanaf 6 deelnemers (maximaal 12)
 • Elke 3 maanden (bij voldoende deelname)
 • Prijs op aanvraag

In-company

 • 4 dagdelen verspreid over 3 maanden
 • Vanaf 6 deelnemers (maximaal 12)
 • Prijs op aanvraag

 

Programma

Dagdeel 1 – Kwaliteit, kwaliteitsmanagement en de interne audit

 • Inleiding en belangrijke begrippen rondom kwaliteit en kwaliteitsmanagement:
  Kwaliteitskader, normenkader, toetsingskader, PDCA, de rol van audits in PDCA, diverse audit-methodieken
 • Interne audit op hoofdlijnen: positie en doel van de audit, rollen, verantwoordelijkheden en vaardigheden van de auditor, structuur en organisatie interne audit

Dagdeel 2 – Persoonlijke effectiviteit

 • Competentieprofiel interne auditor
 • Normenkaders
 • Effectief communiceren met Functional Fluency en de drama- en winnaarsdriehoek

Dagdeel 3 – Specifieke vaardigheden

 • Communicatieve vaardigheden
 • Gespreksvaardigheden
 • Observatievaardigheden
 • Analyse-/ beoordelingsvaardigheden
 • Rapportage vaardigheden
 • Reflectie op eigen rol/rol van het auditteam
 • Oefenen met trainingsacteur
 • Introductie praktijkopdracht

Praktijkopdracht – Uitvoeren (deel)audit en rapportage schrijven

Dagdeel 4 – Terugkombijeenkomst

 • Uitwisselen van ervaringen
 • Oefenen met deelvaardigheden

 

Meer informatie?

10 + 8 =