Training Kijken door de bril van de IGJ

Hoe kijkt de IGJ naar organisaties?

nader onderzoeken

Rol Inspectie

De taak van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast wil zij organisaties stimuleren om goede zorg te leveren en hen aansporen tot verbeteringen, met name bij minder goed presterende zorgorganisaties. Het werk en het toezicht houden van de IGJ omvat veel werkvelden en aspecten. Het is nog lang niet bij alle zorgorganisaties goed bekend hoe de IGJ werkt en op welke normen de inspecteurs hun beoordelingen baseren.

De praktijk

Zorgorganisaties zijn vaak huiverig voor het bezoek van de IGJ. Veel organisaties blijken na zo’n inspectiebezoek nogal eens verrast door de uitkomsten. Leidinggevenden hebben dus kennelijk niet altijd voldoende zicht op de kwaliteit van zorg. Bij veel leidinggevenden blijkt daarnaast de kennis over kwaliteits- en toetsingskaders onvoldoende waardoor zij niet goed in staat zijn te monitoren en sturen op de vanuit de Toetsingskader voorgeschreven eisen, normen en voorwaarden.

Doelgroep

Deze training is met name geschikt voor leidinggevenden en kwaliteitsfunctionarissen in de VVT en VG.

De bril van de IGJ

Voor zorgorganisaties is het belangrijk dat zij weten aan welke kwaliteitsnormen zij moeten voldoen en waarom. Met de training ‘Kijken door de ogen van de IGJ’ krijgt u een beeld wat u kunt verwachten van een inspectiebezoek én wat u kunt doen om betere uitkomsten te krijgen volgens het toetsingskader. In de eerste plaats natuurlijk goed voor uw organisatie zelf, maar daarnaast kunt u met een gerust hart een inspectiebezoek tegemoetzien. Door meer kennis van en inzicht in de normen van het kwaliteits- en toetsingskaders krijgt u namelijk een belangrijke ‘kwaliteitsbril’ om beter (d.w.z. in lijn met de IGJ) te kijken naar de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de eigen organisatie/ locatie.

Met deze training:

 • worden bewustwording en kennis van de normen en eisen t.a.v. de kwaliteit en veiligheid conform van het kwaliteits- en toetsingskaders en de landelijke richtlijnen vergroot;
 • krijgen leidinggevenden in de organisatie kennis over de ziens- en werkwijze van de inspectie;
 • kan op ontspannen wijze een ‘Altijd klaar voor inspectie’-houding worden gecreëerd. Daarmee is uw organisatie voorbereid op eventuele inspectiebezoeken.

Versterking PDCA-cyclus

Bijkomende voordelen van de training zijn dat uw leidinggevenden en kwaliteitsfunctionarissen een betere gesprekspartner voor interne of externe auditoren en dat de ‘kwaliteitsbril’ een impuls kan geven aan versterking van de PDCA-cyclus m.b.t. kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het meer structuur brengen aan opvolging methodisch werken en MIC-analyses.

Inhoud

 • Veranderend zorglandschap, veranderende eisen
 • Taken en bevoegdheden IGJ
 • Werkwijze bezoek en verwachtingen
 • Getoetste thema’s
 • Aandachtspunten voor de eigen zorgorganisatie

In-company

 • 1 dag (10.00-17.00 uur)
 • Vanaf 4 deelnemers (maximaal 12)
 • Offerte op maat 

Meer informatie?

10 + 3 =