Actueel – Medewerkers vertellen (HPD opmaak)

Opdrachtgevers vertellen…

Lees hier hun ervaringen 

Onze opdrachtgever aan het woord Het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) Bronbeek levert specifieke zorgdiensten aan de inwoners van het huis (oud-militairen). Uit een audit van De Impuls voor de Zorg bleek dat er verbeterpunten waren op punten vanuit de kwaliteitskaders, zoals persoonsgerichte zorg en methodisch werken. De opdrachtgever realiseert zich dat dit een gedrags- en cultuurverandering met zich meebrengt. Daarom is De Impuls voor de Zorg gevraagd een kwaliteitscoach te leveren, om het team op de werkvloer te begeleiden bij deze veranderingen. Inmiddels is er een nieuwe zorgcoördinator aangesteld, die het stokje van deze kwaliteitscoach gaat overnemen. Samen met manager zorg, Gerard van der Linden en kwaliteitscoach Petra van Goor, kijken wij terug op het coachingstraject. Een goed begin in het halve werk Petra: “Ik ben begonnen om met het team de gezamenlijke visie en doelen te bespreken. Want daar begint het mee: wat delen we en waar staan we samen voor?” Gerard: “Het begrijpen van wat een ander bedoelt, zelf verantwoordelijkheid nemen en de ander aanspreken zonder te oordelen,…. daar moest echt verandering in komen. Veel teamleden waren goedbedoeld geneigd om problemen zelf op te lossen, zonder vragen te stellen of zonder hun keuzes […]

lees meer

Kwaliteit coaching: veranderen in de praktijk

lees meer

Warande blij met inzet interim-teamleider Warande bevindt zich als zorgaanbieder in de transitie van een traditionele zorgorganisatie met het accent op intramurale woonzorg, naar een organisatie waar binnen en buiten locaties persoonsgerichte zorg en dienstverlening wordt geboden aan mensen met lichte (thuis)zorg tot complexe verpleeghuiszorg. Warande komt uit een ingewikkelde periode van toezicht en wisselingen in het management. Juist in deze fase, waar ook de aansturing van de locaties wordt heroverwogen, is De Impuls voor de Zorg gevraagd een interim teamleider te leveren. Inmiddels zijn er (nieuwe) teamleiders aangesteld voor de locatie In de Dennen. Hoe kijkt de vestigingsmanager terug op de inzet van onze adviseur Dorinde van Bekkum als interim teamleider? We gingen in gesprek met Pedro Canters, vestigingsmanager. Een rommelig begin Dorinde: “Ik werd door de voormalige vestigingsmanager aangesteld om de bestaande teamleider te ondersteunen. In de eerste week werd duidelijk dat er al twee teamleiders en een leancoach waren. Ook bleek dat een andere vestigingsmanager de aansturing van de locatie zou overnemen. Het begin van deze opdracht was dus wat rommelig.” Pedro: “Rond mijn komst hebben we afgesproken dat Dorinde als tweede teamleider zou fungeren, aangezien inmiddels een van de teamleiders verplaatst was. Zij heeft zich vooral […]

lees meer

Nu kunnen we in rust weer verder bouwen

lees meer

“De Impuls voor de Zorg doet wat het belooft: de zorg een impuls geven. De IGJ heeft Vecht en IJssel in 2018 en 2019 via pittige rapporten uitgedaagd om persoonsgerichte zorg (PGZ) en medicatieveiligheid structureler te borgen in de organisatie. Dit had betrekking op drie aspecten: de uitvoering van persoonsgerichte zorg, de deskundigheid van medewerkers én de sturing op kwaliteit en veiligheid door management en bestuur.“ Voor Vecht en IJssel was dit aanleiding om De Impuls voor de Zorg in te schakelen. Door middel van periodieke audits op alle relevante PGZ-deelonderwerpen heeft De Impuls voor de Zorg aan Vecht en IJssel per team zicht geboden op de scores op deze deelonderwerpen. Het heeft zeer bruikbare stuurinformatie opgeleverd. Daarnaast heeft de betrokken adviseur ondersteuning en advies geboden in het versterken van leren en verbeteren, vooral op het gebied van PGZ. Hoe staat Vecht en IJssel er nu voor? We gingen in gesprek met Daniëlle van Veen (bestuurder) en Paul Bouwmeester (staffunctionaris kwaliteit). Het roer om Daniëlle: “Toen we geconfronteerd werden met deze uitkomsten van IGJ-beoordelingen, hebben we besloten dat we geen pleisters wilden plakken, maar dat we het roer écht om moesten gooien. We zijn in overleg gegaan met de IGJ […]

lees meer

Aangenaam verrast met audits en advies

lees meer

Wij feliciteren deze medewerkers met hun nieuwe functie

Wij plaatsen wekelijks professionals bij gemeentes en instanties

  Wij feliciteren met zijn functie als bij Careyn

  Hilda Meines

  Wij feliciteren Hilda Meines met haar functie als Jurist bij FUMO

  Serrie Nieuwhoff

  Wij feliciteren Serrie Nieuwhoff met zijn functie als Functioneel Beheerder bij Gemeente Arnhem

  Piet van Beurden

  Wij feliciteren Piet van Beurden met zijn functie als Informatiemanager bij Gemeente Loon op Zand

  Ineke Domhof

  Wij feliciteren Ineke Domhof met haar functie als Medewerker Horen en Beslissen bij de IND

  Ahmed Haouli

  Wij feliciteren Ahmed Haouli met zijn functie als Senior Adviseur P&C bij Gemeente Arnhem

  Rob van den Hooff

  Wij feliciteren Rob van den Hooff met zijn functie als Financieel Adviseur bij Provincie Noord Holland

  Rita Bakker

  Wij feliciteren Rita Bakker met haar functie als Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer bij Gemeente Amersfoort

  Raymond Bertram

  Wij feliciteren Raymond Bertram met zijn functie als Applicatiebeheerder bij Veiligheids- Gezondheidsregio Gelderland-Midden

  Astrid Vreugdenhil

  Wij feliciteren Astrid Vreugdenhil met haar functie als Projectleider Jeugdzorg bij Gemeente Den Haag

  Jon den Boef

  Wij feliciteren Jon den Boef met zijn functie als Inspecteur Bouw en Woning Toezicht bij Gemeente Medemblik

  Piet Flap

  Wij feliciteren Piet Flap met zijn functie als Beleidsadviseur bij Gemeente Oldambt

  Klaas Dijkinga

  Wij feliciteren Klaas Dijkinga met zijn functie als Medewerker gegevensbeheer bij Gemeente Amsterdam

  Jan Willem Bosma

  Wij feliciteren Jan Willem Bosma met zijn functie als P&O adviseur bij SED gemeenten

  Paul Bonné

  Wij feliciteren Paul Bonné met zijn functie als Adviseur Afvalwaterketen bij Waterschap Rijn en IJssel

  Patricia Bijeman

  Wij feliciteren Patricia Bijeman met haar functie als Leerplichtambtenaar bij Gemeente Vijfheerenlanden

  Aart Schoenmaker

  Wij feliciteren Aart Schoenmaker met zijn functie als Directeur bij Veiligheidsregio Utrecht

  Share This