Analyseren en leren van calamiteiten

2 nov 2020

In het hele land is het merkbaar dat de zorg overbelast raakt. Sinds enkele maanden ontvangen wij vaker dan normaal verzoeken voor een calamiteitenonderzoek. Recent voerden wij op verzoek van een VVT-organisatie een calamiteitenonderzoek uit aan de hand van de Prisma-methodiek. De Inspectie gaf in haar reactie aan tevreden te zijn over de wijze waarop het onderzoek was uitgevoerd. En daar zijn we uiteraard trots op. Dat is precies wat wij altijd nastreven: de klant voorzien van een analyse en advies en samen kijken naar oplossingen. Zo bieden calamiteiten input voor leren en verbeteren.

De IGJ over het onderzoek zoals uitgevoerd door De Impuls voor de Zorg:

“De inspectie vindt uw onderzoek zorgvuldig opgesteld. De feiten zoals die zich hebben voorgedaan worden navolgbaar beschreven. De basisoorzaken zijn benoemd en volgen uit de analyse. De verbetermaatregelen zijn passend en richten zich met name op het zorgplan, een adequate personeelsvoorziening en passende richtlijnen voor het inwerken en begeleiden van uitzendkrachten.”

Calamiteiten zijn vervelend, maar kunnen aanleiding zijn om onderliggende problemen te (h)erkennen én aan te pakken. Indien ook in uw organisatie iets in het zorgwerk even niet wordt geleverd zoals afgesproken, dan kunt u bij ons terecht voor onderzoek en advies.

Share This