Je bent begin twintig en bezig met een opleiding tot verpleegkundige niveau 4. In je opleiding gaat het over kwaliteit van zorg en ook over jouw eigen ontwikkeling van de beginnende professional. Het gaat over persoonsgerichte zorg en kwaliteitskaders. En over de bekostiging van de zorg. In de gastles van De Impuls voor de Zorg aan het mbo Amersfoort van 18 juni 2019 ging een groep van 15 studenten met deze thema’s aan de slag. Vooral met de blik op de toekomst gericht.

Wat in de zorg van nu vanzelfsprekend is, kan over 10 jaar (2030 is echt niet ver meer) behoorlijk anders zijn. De Impuls voor de Zorg draagt graag actief bij aan de bewustwording bij studenten dat de zorg blijft veranderen. Daarbij ligt de focus op de ontwikkeling van de zorgprofessional zelf: wat heeft hij of zij nodig om mee te kunnen bewegen in de zorg van nu naar de zorg van de toekomst?

Kwaliteit van zorg

Deze groep studenten gaat binnenkort stagelopen. Hun stages zijn in verschillende werkvelden. Het onderwerp kwaliteit heeft hun aandacht. Natuurlijk vinden ze ‘persoonsgerichte zorg’ allemaal belangrijk. Ingewikkelder wordt het als het gaat over cliënten, die veelvuldig aangeven naar het toilet te moeten bij een blaasontsteking. Dan is opeens minder helder tot hoever de persoonsgerichte zorg gaat.

Wensen van de cliënt

Hoe vaak vraag je aan de cliënt wat hij wil? En als hij je dan niet kan begrijpen, vraag je het dan toch? De meningen waren hierover verdeeld. Als ze horen welke eisen vanuit kwaliteitskaders gesteld worden en wat inspectie doet, dan hebben ze daar ook een mening over. Luisterend naar de studenten is te zien dat vragen/discussies over kwaliteit iets in gang zet; een ontwikkelproces bij henzelf. Ze stellen vragen, ook aan zichzelf: wat vind ik belangrijk? En waarom? Ze ontdekken dit bij zichzelf. Een dubbele ontwikkeling: voor de mens en de zorgprofessional!

Ingewikkelde constructie

Ook de bekostiging in de zorg komt aan bod. En er zijn veel vragen: Wanneer mag je aanspraak maken op ZVW, WMO of WLZ? Wie regelt dat? Bestaat de WMO uit algemene- en specifieke middelen? Kent de WLZ ook een tweedeling? De studenten hadden van hun docent huiswerk gekregen over de bekostiging. De quizvragen bleken echter toch lastiger dan verwacht. “Is de bijdrage aan de WLZ nu voor iedereen hetzelfde? Of niet? En is de aanvraag voor de WLZ definitief? Geldt dat ook voor de WMO aanvraag?”  Het is allemaal niet zo simpel. Dat is logisch, want de bekostiging ontwikkelt zich nog steeds en is nu al ingewikkeld.

Kwaliteit van zorg en duurzame inzetbaarheid

Discussies oproepen, in gesprek gaan met studenten, kennis delen; het zijn de redenen waarom De Impuls voor de Zorg deze gastlessen geeft. Als gastdocenten kennen we de zorg door en door; dus  kennis en ervaring delen met studenten is een vanzelfsprekendheid voor ons. Daarnaast willen we ook weten wat studenten nodig hebben om geïnspireerd en gemotiveerd te blijven naar het mooie vak van de zorg. Deze expertise helpt ons om de beste resultaten te bereiken bij onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om begeleiding van organisaties, teams, individuen, het afnemen van audits of het geven van trainingen. Kwaliteit van zorg en duurzame inzetbaarheid: daar staan we voor bij De Impuls voor de Zorg!” zegt Gemmie Reinen, adviseur en gastdocente. Voor meer informatie over De Impuls voor de Zorg: www.deimpulsvoordezorg.nl. Voor meer informatie over het mbo Verpleegkundige in Amersfoort aan de School voor Welzijn: welzijn@MBOAmersfoort.nl.