Audits à la IGJ

Kwaliteit begint met het besef dat je niet weet wat je niet weet

Audits en Prisma analyses

Hoe ver bent u met persoonsgerichte zorg?

Maak de audit à la IGJ onderdeel van uw leren en verbeteren cyclus! 

Houd uw medewerkers eens de spiegel voor

Het kwaliteitskader is de norm. U en uw medewerkers doen er alles aan om aan alle eisen te voldoen. Het verlenen van persoonsgerichte zorg vereist een andere werkwijze van uw medewerkers. Persoonsgerichte zorg is toch echt wat meer dan cliëntgericht werken. Gun u en uw medewerkers de spiegel die De Impuls voor de Zorg tijdens een simulatie IGJ Toetsing voorhoudt. Maak onze toetsing onderdeel van uw leren en verbeteren cyclus.  Wacht niet tot de IGJ op inspectie komt.

Inhoud van de audit à la IGJ

Wij beoordelen uw organisatie op de volgende aspecten:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Professionele zorgverlener
 • Sturen op kwaliteit en veiligheid

Basis op orde zoals:

 • Medicatieveiligheid
 • Vrijheidsbeperking

Opzet van de audit à la IGJ

De audits à la IGJ bestaan uit een (onaangekondigd) bezoek aan een locatie, afdeling of team. Aan het einde van ons bezoek krijgen uw medewerkers direct de feedback van onze bevindingen. Dit is voor uw medewerkers het meest leerzame deel van de audit. Binnen 14 dagen na de audit ontvangt de opdrachtgever de rapportage en eventueel een toelichting / advies in een terugkoppelingsgesprek.

De audit bestaat uit een ‘onaangekondigd’ bezoek. Alleen de Raad van Bestuur en/of een manager is op de hoogte.

Twee varianten

Voor de feitelijke audit kunt u kiezen uit verschillende opties. In beide opties wordt de rapportage in een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever toegelicht.

Uitgebreide audit (1 dag)

 • Gesprekken met een leidinggevende/ manager, de SO-er, een afvaardiging paramedici, zorgmedewerkers van verschillende afdelingen en een afvaardiging van de cliëntenraad
 • Een rondgang door de instelling; observaties in huiskamers e.d.
 • Inzage in een aantal zorgdossiers, bij voorkeur van cliënten met complexe zorgvragen van verschillende afdelingen/ wooneenheden (hiervoor is vooraf toestemming voor inzage nodig van cliënt of diens vertegenwoordiger)
 • Het bestuderen van gevraagde documenten
 • Het opstellen van een rapportage

Verkorte audit (een halve dag)

 • Een gesprek met een leidinggevende/manager en twee zorgmedewerkers
 • Een rondgang door een (deel van) de instelling
 • Inzage in een aantal dossiers
 • Indien van toepassing: een gesprek met de SO over de VBM’s.
 • Het opstellen van een rapportage

Prisma analyses

Een Prisma (Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses) analyse is een veelgebruikte manier om systematisch incidenten en calamiteiten te onderzoeken. De IGJ vraagt organisaties na een melding van een calamiteit deze te onderzoeken met behulp van b.v. een Prisma analyse en daarover een calamiteitenrapportage op te stellen. Daarbij levert De Impuls voor de Zorg (voorheen Puls) vaak de onafhankelijk voorzitter van de onderzoekscommissie. Daarnaast worden Prisma analyses ook gebruik om intern incidenten te onderzoeken, nog voor een eventuele melding. Ook hiervoor heeft De Impuls voor de Zorg de juiste mensen om als onafhankelijk voorzitter op te treden.

Kennismaken?

Wilt u eens, zonder verplichtingen, kennismaken met de IGJ-toetsing?
Neem contact met ons op en vraag naar een audit à la IGJ.

De Impuls voor de Zorg

Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist
Tel: 030 200 36 55
Kvk : 64818527

Openingstijden:

Maandag – Vrijdag 09.00 – 17.00

24/7 per mail en chat
info@deimpulsvoordezorg.nl

Reach Us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem.
13005 Greenville Avenue,
California, TX 70240
+22 140 006 754
contact@divifinance.com

Leave A Message