Audits brengen bijzondere ontmoetingen

2 mrt 2021

In de afgelopen weken deden mijn collega en ik twee audits bij een instelling waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Het auditen is een van de dingen die ik echt hartstikke leuk vind om te doen. Steeds vaker realiseer ik me hoe bijzonder het is dat ik een aantal uren mee mag kijken in het leven van bewoners en medewerkers. Wat ze beleven, welke mooie momenten er zijn, hun problemen en de moeilijkheden die ze tegenkomen tijdens hun werk. Iedere audit brengt weer bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen. En dat is wat mijn werk zo boeiend maakt. Ik geniet van de gesprekken met leidinggevenden en medewerkers over hoe zij naar hun werk kijken.

Per dag auditen we twee locaties met 8 bewoners die onder de verantwoordelijkheid van dezelfde leidinggevende vallen. Voor deze organisatie hebben we al eerder een aantal zorgwoningen geaudit vanuit het speciale kader voor EMB-cliënten. We zijn nu gevraagd om de audit te doen op basis van het kwaliteitskader langdurige zorg. Ik neem jullie graag mee in hoe zo’n auditdag verloopt.

Persoonsversterkend of niet?

‘s Ochtends melden we ons bij de woningen. Met een brief namens de bestuurder introduceren we onszelf als auditoren van De Impuls Voor de Zorg. We beginnen de audit meestal met een gesprek met de leidinggevende. Hierin lichten we toe hoe de dag eruitziet. Wij voeren audits uit om de betrokkenen meer inzicht te geven in waar ze staan op het gebied van kwaliteit van zorg. Met de audit willen we een Impuls voor de Zorg 😉 geven aan het leren en verbeteren in de organisatie. Het uiteindelijke doel is altijd om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Vast onderdeel van een audit is het observeren op basis van de SOFI-methode in de woning en/ of de interne of externe dagbesteding zelf. Daarbij kijken we naar de interactie tussen medewerkers en bewoners. Grofweg proberen we te kijken of de interactie die tussen medewerker en bewoner plaatsvindt persoonsversterkend of persoonsondermijnend is, ofwel een positieve of negatieve invloed heeft op het welzijn van de bewoner.

We leren van elkaar

‘s Middags gaan we met medewerkers in gesprek en nemen we de dossiers door. Dit is vaak een leerzaam onderdeel van een audit. Voor de medewerkers natuurlijk omdat we niet alleen kijken of aan de normen voldaan wordt maar ook om te vertellen over de achtergronden van de normen en hoe we die toetsen. Voor ons is het ook heel leerzaam omdat we steeds op andere plekken komen en daar veel opsteken van de deskundigheid die de medewerkers inbrengen. Ook spreken we ’s middags vaak behandelaren zoals de gedragskundige en de verpleegkundig specialist of AVG. En soms lukt het ook om een cliëntvertegenwoordiger te spreken. Zo krijgen we een breed beeld vanuit verschillende invalshoeken.

Aan het einde van de dag koppelen we onze eerste bevindingen terug. We benoemen op hoofdlijnen hoe de audit is uitgevoerd en wat er naar ons idee goed gaat, beter kan of beter móet. In de terugkoppeling vragen wij ook feedback en we horen dan (gelukkig!) vaak terug dat ook onze gesprekspartners de audit als heel leerzaam hebben ervaren.

Naast alle officiële handelingen is er ook altijd tijd om zaken met elkaar te relativeren en te lachen om gewoontes die we allemaal ontwikkelen. En samen lachen zorgt absoluut voor betere dienstverlening.

Share This