Audits

Houd uw organisatie eens een spiegel voor

Zijn de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde?

Maak de audit à la IGJ onderdeel van uw leer- en verbetercyclus!

De kwaliteitskaders zijn de norm. U en uw medewerkers doen er alles aan om aan alle eisen te voldoen. Het verlenen van persoonsgerichte zorg vereist een andere werkwijze van uw medewerkers. Persoonsgerichte zorg is toch echt wat meer dan cliëntgericht werken.

Gun uzelf en uw medewerkers de spiegel die De Impuls voor de Zorg tijdens een proefinspectie à la IGJ voorhoudt. Geef op basis van onze onafhankelijk beschouwing, conclusies en aanbevelingen inhoudelijke invulling aan de C van de beleidsmatige PDCA in uw organisatie. Of maak onze toetsing een vast onderdeel van uw leer- en verbetercyclus. Wacht niet tot de IGJ een bezoek brengt. Doe het nu.

Audits Jeugdzorg

Wij verzorgen ook audits in de Jeugdzorg. Het audit-instrumentarium is ontwikkeld op basis van de vigerende kwaliteitskaders en vervolgens in pilots op diverse locaties bij meerdere jeugdzorgaanbieders getoetst. De volledige audit Jeugdzorg à la IGJ is voor zorgaanbieders beschikbaar.

Inhoud van de audit à la IGJ

Wij beoordelen – afhankelijk van de gekozen audit – uw organisatie een of alle volgende aspecten:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Professionele zorgverlener
 • Sturen op kwaliteit en veiligheid
 • Medicatieveiligheid (onderdeel ‘basis op orde’)
 • Onvrijwillige zorg (onderdeel ‘basis op orde’)

Opzet van de audit

De audits bestaan uit een (onaangekondigd) bezoek aan een locatie, afdeling of team. Alleen de Raad van Bestuur en/of een manager is op de hoogte. Aan het einde van ons bezoek krijgen uw medewerkers direct de feedback van onze bevindingen. Dit is voor uw medewerkers het meest leerzame deel van de audit. Binnen 14 dagen na de audit ontvangt de opdrachtgever de rapportage en eventueel een toelichting / advies in een terugkoppelings­gesprek.

Calamiteitenonderzoek

De IGJ vraagt organisaties na een melding van een calamiteit deze te onderzoeken met behulp van bijvoorbeeld een Prisma analyse en daarover een calamiteitenrapportage op te stellen. Prisma analyses (light of volledig) worden ook gebruikt om intern incidenten te onderzoeken, nog voor een eventuele melding.

Voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek maken wij gebruik van de Prisma (Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses) analyse. Dit is een veelgebruikte manier om systematisch incidenten en calamiteiten te onderzoeken.

De Impuls voor de Zorg kan voor u de rol van onafhankelijk voorzitter van de onderzoekscommissie invullen. Daarnaast bieden wij ook hulp bij andere analyses, zoals in het geval van onderzoek naar klachten.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

ONZE DIENSTEN

Voor de feitelijke audit kunt u kiezen uit verschillende opties. In beide opties wordt de rapportage in een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever toegelicht.

Volledige audit (à la IGJ)
 • Gesprekken met een leidinggevende/ manager, de specialist ouderengeneeskunde, een afvaardiging vanuit paramedici, zorgmedewerkers van verschillende afdelingen en een afvaardiging van de cliëntenraad
 • Een rondgang door de locatie met oog voor veiligheid en hygiëne
 • Observatie in huiskamers en/of dagbestedingsruimtes volgens de SOFI methode
 • Inzage in een aantal zorgdossiers, bij voorkeur van cliënten met complexe zorgvragen van verschillende afdelingen/ wooneenheden
 • Bestuderen diverse documenten van de instelling
 • Het opstellen van een rapportage
Themagerichte audit (deelaudit)
 • De focus ligt op een specifiek thema (bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg, Wet zorg en dwang)
 • Een gesprek met een leidinggevende/ manager en twee zorgmedewerkers
 • Een rondgang door een (deel van) de instelling
 • Inzage in een aantal dossiers
 • Het opstellen van een rapportage
Abonnement, opleiding en advies
 • U kunt bij ons ook een contract afsluiten voor meerdere jaren. Zo krijgen de externe audits een vaste plek in uw leer- en verbetercyclus
 • Wij begeleiden en adviseren u bij het vormgeven van uw leer- en verbetercyclus, bijvoorbeeld door het opleiden van interne auditoren en het inrichten van de interne kwaliteitsprocessen

Meer informatie?

7 + 5 =