Calamiteitenonderzoek uitgelicht

Zo krijgt u snel grip op de situatie

Een calamiteit in uw organisatie is voor alle betrokkenen een heel vervelende en ook urgente situatie. Emoties en schuldvraag spelen vaak een belangrijk rol. Als bestuurder wilt u graag snel grip hebben op de situaties. En u bent dat ook verplicht.

Wanneer is sprake van een calamiteit?

In de Wkkgz staat het als volgt omschreven:

‘Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid’.

Een calamiteit moet binnen 72 uur aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) gemeld worden.

Snel onderzoek doen

U heeft als bestuurder de plicht om binnen de (wettelijke vastgestelde) termijn van 8 weken een onderzoek uit te (laten) voeren naar de oorzaken van het incident of calamiteit. Niet om de schuldige aan te wijzen maar om de IGJ te informeren en om van de calamiteit te leren en te verbeteren zodat herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.

Onafhankelijk voorzitter

Voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de thuiszorg geldt een aparte procedure voor meldingen conform artikel 11 van de Wkkgz wanneer er sprake is van overlijden. Bij deze meldingen moet de zorgaanbieder een externe onafhankelijke voorzitter aanstellen om het onderzoek te leiden.

Maar ook bij calamiteiten en incidenten waarbij er geen sprake is van overlijden, is het inzetten van een externe onafhankelijke een goede keuze. Een externe onafhankelijke voorzitter:

  • Kent de wettelijke procedures en termijnen en de eisen waaraan de calamiteitenrapportage moet voldoen
  • Zit het calamiteitenteam (van eigen medewerkers en/of externe deskundige) gestructureerd voor zodat het onderzoeksproces vlot voortgang heeft
  • Is integer en gaat vertrouwelijk met informatie om
  • Is onderzoekend en niet oordelend
  • Laat u als bestuurder de mogelijkheid om nazorg te verlenen en de werkprocessen doorgang te laten vinden.
  • Helpt uw organisatie te leren van de calamiteit zodat herhaling in de toekomst kan worden voorkomen

Meer weten? Onze calamiteitsdeskundigen staan voor u klaar!

Contact opnemen

ONDERSTEUNING BIJ CALAMITEITEN

  • Wij bieden onafhankelijke voorzitters
  • Wij kennen de procedures en termijnen
  • Wij kijken naar de processen om herhaling te voorkomen
Share This