Calamiteitenonderzoek uitgelicht

Calamiteiten, incidenten en andere ongewenste gebeurtenissen in uw organisatie

Het komt in de beste organisaties voor. Opeens gebeurt er iets waar u liever niet mee te maken zou hebben gehad. Maar goed, het is niet anders: het is gebeurd of uw vermoedens zijn te serieus om naast u neer te leggen. U wilt het liefst zo snel mogelijk helderheid over wat er zich precies heeft afgespeeld zodat u eventuele maatregelen kunt nemen en weer verder kunt met de normale bedrijfsvoering.

Iedere bestuurder / directeur wordt wel eens met dergelijke situaties geconfronteerd. Daarnaast betreft het vaak situaties waarover u ook andere instanties – zoals bijvoorbeeld de IGJ – moet informeren. Ook kan het zijn dat de pers op de hoogte is van deze gebeurtenissen met alle consequenties van dien. U heeft dan behoefte aan een onafhankelijk onderzoek en advies en liefst zo snel mogelijk.

De IGJ over het onderzoek zoals uitgevoerd door De Impuls voor de Zorg:

 

“De inspectie vindt uw onderzoek zorgvuldig opgesteld. De feiten zoals die zich hebben voorgedaan worden navolgbaar beschreven. De basisoorzaken zijn benoemd en volgen uit de analyse. De verbetermaatregelen zijn passend en richten zich met name op het zorgplan, een adequate personeelsvoorziening en passende richtlijnen voor het inwerken en begeleiden van uitzendkrachten.”

Partner in onderzoek

De adviseurs van De Impuls voor de Zorg begrijpen de gevoeligheid en zijn graag uw partner in het omgaan met de problematiek. Wij beschikken over de expertise om een gedegen Prisma-onderzoek uit te voeren en daarbij rekening te houden met alle mogelijke interne en externe gevoeligheden. In de afgelopen jaren hebben we hier veel ervaring in opgedaan.

Minder bekend is dat onze adviseurs ook onderzoek kunnen doen bij vermoedens van onjuist of onbetamelijk gedrag van medewerkers jegens cliënten en soms ook collega’s. Het komt helaas voor en ook hier hebben we onze sporen verdiend.

Heeft u dus behoefte aan een onafhankelijk voorzitter van een Prisma-team of voor andere gevoelige onderzoeken, bel voor verdere informatie met 030 – 200 3655 of neem contact op via ons contactformulier.

ONDERSTEUNING BIJ CALAMITEITEN

  • Wij kunnen putten uit jarenlange ervaring
  • Wij bieden onafhankelijke voorzitters
  • Wij kennen de procedures en termijnen
  • Wij kijken naar de processen om herhaling te voorkomen