Calamiteitenonderzoek uitgelicht

Omgaan met calamiteiten en incidenten 

Een calamiteit in uw organisatie is voor alle betrokkenen een heel vervelende en ook urgente situatie. Emoties en schuldvraag spelen vaak een belangrijk rol. Als bestuurder wilt u graag snel grip hebben op de situaties. En u bent dat ook verplicht.

Wat is een calamiteit?

‘Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid’ (Wkkgz).

Gevolgen van een calamiteit voor uw organisatie

Een calamiteit moet binnen 72 uur worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). En u heeft als bestuurder de plicht om binnen de (wettelijke vastgestelde) termijn van 8 weken een onderzoek uit te (laten) voeren naar de oorzaken van het incident of de calamiteit.

Calamiteitenonderzoek voor leren en verbeteren

Het onderzoek heeft niet als doel om de schuldige aan te wijzen maar om de IGJ te informeren en om van de calamiteit te leren en te verbeteren. Zo kan herhaling worden voorkomen. U ontvangt een rapport met aanbevelingen en een adviesgesprek over wat de eerste stap zou kunnen of moeten zijn.

Onafhankelijke voorzitter calamiteitencommmissie

Een onafhankelijke voorzitter biedt veel voordelen. Hij of zij:

 • Kent de wettelijke procedures en termijnen en de eisen waaraan de calamiteitenrapportage moet voldoen
 • Zit het calamiteitenteam gestructureerd voor (van eigen medewerkers en/of externe deskundige) zodat het onderzoeksproces vlot voortgang heeft
 • Is integer en gaat vertrouwelijk met informatie om
 • Is onderzoekend en niet oordelend
 • Laat u als bestuurder de mogelijkheid om nazorg te verlenen en de werkprocessen doorgang te laten vinden.
 • Helpt uw organisatie te leren van de calamiteit zodat herhaling in de toekomst kan worden voorkomen

Wat wij bieden

 • Onafhankelijk voorzitter calamiteitenonderzoek
 • Volledige uitvoering calamiteitenonderzoek

Meer weten? Onze calamiteitsdeskundigen staan voor u klaar!

Contact opnemen

ONDERSTEUNING BIJ CALAMITEITEN

 • Wij bieden onafhankelijke voorzitters
 • Wij kennen de procedures en termijnen
 • Wij kijken naar de processen om herhaling te voorkomen
Share This