Blog

We blikken vooruit!

Het zonnetje lokt ons al regelmatig weer naar buiten. Het is er dan heerlijk en we voelen dat het warme weer eraan zit te komen. We willen weer genieten van buiten zijn en ontspannen in de zon! En zo voelen we het ook in ons werk. We blikken vooruit naar het nieuwe...

Audits brengen bijzondere ontmoetingen

In de afgelopen weken deden mijn collega en ik twee audits bij een instelling waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Het auditen is een van de dingen die ik echt hartstikke leuk vind om te doen. Steeds vaker realiseer ik me hoe bijzonder het is dat ik een...

Fijne feestdagen van De Impuls voor de Zorg!

Het jaar loopt alweer ten einde. Ik heb het idee dat het nog maar een paar maanden geleden was dat ik jullie allemaal een gezond en gezellig 2020 wenste! En nu kijken we alweer terug op 2020. Een jaar dat zeker in de boeken gaat komen. Het had voor iedereen vele...

Het moet eerst slechter gaan…

… voordat het beter gaat. Dat lijkt wel ongeveer het thema van het jaar. We zien veel vernieuwingen en verbeteringen in de zorgwereld op het gebied van samenwerking, techniek en patiëntgerichtheid. Hoe komt het toch dat er altijd eerst een ‘crisis’ nodig is voordat er...

Hoe lang nog?

We hebben allemaal de adem ingehouden de afgelopen zomermaanden: blijft het de goede kant op gaan? Kunnen we gaan nadenken over herstel en terug naar ‘normaal’? Helaas, onze wens lijkt niet uit te komen. Het is zaak weer extra voorzichtig te zijn en als we pech...

Onvrijwillige zorg moet hoog op de agenda, juist nu!

Vandaag las ik online een bericht dat verpleeghuizen strenger zijn dan nodig bij de bezoekregeling. Voor bewoners en hun naasten brengt de versoepeling hernieuwde ‘vrijheid’. Van verpleeghuizen vraagt het de nodige inspanning. Van ‘helemaal dicht’ opbouwen naar ‘deels...

Persoonsgerichte zorg na de eerste Corona-golf

Het bezoekverbod in verpleeghuizen wordt mondjesmaat opgeheven. Het verbod heeft geleid tot veel, soms heftige reacties van betrokkenen. Bestuurders signaleren eenzaamheid “...dat alles (red: beeldbellen, bezoekcabines, hoogwerkers) kan niet verhullen dat onze...

En nu doorpakken…..

Onlangs voerde ik samen met een collega een audit uit bij een VVT-organisatie. We troffen een organisatie aan waar medewerkers liefdevolle zorg gaven vanuit een sterke betrokkenheid naar de bewoners. We zagen dit ook terug in mooie waarderingen van de bewoners. Met de...

Interim-management in tijden van Corona

Op het moment van schrijven ligt mijn laatste opdracht alweer twee weken achter me. Bij de start van mijn opdracht in januari leefde ik in de veronderstelling dat het een gewone opdracht zou worden. In vier maanden de periode overbruggen totdat er een vaste manager...

Persoonsgerichte Zorg: het belang van communicatie

Ik sprak kortgeleden met een manager in een verpleeghuis over Persoonsgerichte Zorg. Zij vertelde me het volgende voorval. Ik kwam in gesprek met een nieuwe bewoner en vroeg hoe het hem beviel. Hij vertelde dat hij inmiddels wel gewend was en het naar zijn zin had....

Een dag uit het leven van…. Een projectleider

Recent was ik als projectleider aan de slag op een GRZ afdeling (geriatrische revalidatie) binnen een VVT instelling. De vraag vanuit de organisatie was om de basis op orde te brengen op deze afdeling, zowel inhoudelijk, personeel, procesmatig en bedrijfsmatig. Op...

Persoonsgerichte zorg in de praktijk (2)

“Je gaat het pas zien als je het door hebt” Tijdens een van onze audits a la IGJ wilde ik in een huiskamer gaan zitten om te observeren. Ik was nog maar net de huiskamer binnengelopen en stond even te kijken waar ik zo onopvallend mogelijk kon gaan zitten. Terwijl ik...

Persoonsgerichte zorg in de praktijk (1)

Sinds vier weken werkt Riet als huiskamermedewerker op de huiskamer van een van de afdelingen voor mensen met dementie in een verpleeghuis. Riet is enorm enthousiast en doet haar best om de bewoners op de huiskamer een fijne dag te bezorgen. Een van de dingen waar ze...

Een dag uit het leven van…. Een auditor

De Impuls voor de Zorg voert binnen de VVT en VG sector audits uit volgens de normering en werkwijze zoals deze door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden gehanteerd. De ervaren auditoren van De Impuls voor de Zorg meten en beoordelen de kwaliteit van zorg...

Een dag uit het leven van… Een interim teamleider

Een bestuurder van een kleine zorgorganisatie in het zuidwesten van het land was in gesprek met een van onze adviseurs. Het bleek onmogelijk een goede teamleider aan te trekken, waardoor broodnodige veranderingen niet van de grond kwamen. De nood was erg hoog: er was...

De wig in de PDCA: wat is nou borgen?

Wat is nou eigenlijk borgen? Een collega en verpleegkundig kwaliteitscoach zei laatst: “Ik kan nog niet weg uit  mijn opdracht want de veranderingen zijn nog niet geborgd”. In dit blogje een paar gedachten daarover. Iedereen kent dit plaatje van de PDCA cyclus, zo...

In iedere zorgorganisatie gaat het wel eens mis

Het gaat pas echt fout als de bestuurder in de cirkel van teloorgang stapt! In elke organisatie gaat er wel eens iets mis. Soms loopt het financieel uit de pas, soms is de medicatieveiligheid niet op orde. Andere keren gebeuren er zorginhoudelijk zaken die niet door...

Audit persoonsgerichte zorg geeft beeld over ADL

Onlangs had ik een discussie met een zorgmanager over wat basiszorg is. Hij stelde dat hij de basis op orde had als er genoeg medewerkers waren die de ADL zorg konden verrichten en er toezicht was op de huiskamers. Verwijzend naar het kwaliteitskader vond ik dat dit...