Testimonials

Bea Koele, Hanzeheerd – Interim management

“Zeker op het gebied van het op orde brengen van de zorgdossiers en het sturen op kwaliteit van zorg binnen de teams is vooruitgang geboekt” Hanzeheerd biedt zorg en behandeling aan ouderen in Hattem, Heerde en omstreken. De ouderen die er wonen hebben lichamelijke...

Herma Hofmeijer, Prinsenstichting – Audits

"De reden voor het inzetten van audits van de Impuls voor de Zorg was onze wens om het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te benutten als kader voor onze eigen kwaliteitsmonitoring. Aanleiding om daarvoor de Impuls voor de Zorg in te zetten, was een eerder bezoek van...

Herman Matheij, Futura zorg – Advies en coaching

“Rob heeft een duidelijke stijl, waarmee de sense of urgence bij betrokkenen vergroot werd. Met zijn kwalificaties en ervaring is hij een ‘zwaargewicht’, maar ik vond het opvallend dat hij op alle niveaus kon schakelen en verbinden. Zo slaagde hij er in om alle...

Wilma Bus, De Zorgcirkel – Audits

"De auditoren hadden een positieve toon. Het was heel prettig dat de auditoren een voorgesprek hielden. Zo vormden zij zich eerst een beeld van de organisatie en de locatie." Een audit als input voor leren en verbeteren De Zorgcirkel is een VVT-organisatie die...

Pedro Canters, Warande – Interim teamleider

"Er is veel meer rust gekomen, zowel bij de bestaande teamleider als bij de medewerkers. Gaandeweg zijn er meerdere mensen bij het veranderproces betrokken. Ook waren er actualiteiten die de aandacht vroegen." Blij met inzet interim-teamleider Warande bevindt zich als...