CHAPEAU voor alle verpleegkundigen!!!

11 mei 2021

Op 12 mei is het de Dag van de Verpleging worden verpleegkundigen in het zonnetje gezet. Sinds 1965 is 12 mei International Nurses Day. 12 mei 1820 is de geboortedatum van Florence Nightingale, die algemeen wordt beschouwd als grondlegster van de moderne verpleegkunde. Mooi om te zien dat op deze dag nog altijd aandacht wordt gegeven aan verpleegkundigen want zij vervullen een belangrijke functie. Zij worden ook in toenemende mate ingezet in de ouderenzorg. Leiderschap is daarbij onontbeerlijk!

Een verpleegkundig leider heeft passie voor de zorg, is een rolmodel voor collega’s, heeft vakinhoudelijke expertise en stimuleert en ondersteunt collega’s in tijden van verandering. Ook hebben zij het vermogen mensen te beïnvloeden (inspireren) en dit verbetert dan weer de kwaliteit van zorg. En een goede mix van personeel voor zorg en welzijn draagt weer bij aan het behouden van verpleegkundigen. En dat is een groot goed in deze tijd!

Wij zien in de praktijk dat de functie verpleegkundig kwaliteitscoach, met het accent op coachen en veranderen op de werkvloer, steeds vaker wordt toegevoegd aan de organisatie. Dat vinden wij een mooie ontwikkeling want we zien dat teams en organisaties daar krachtiger van worden.

Iedereen draagt zo zijn of haar steentje bij, zeker nu tijdens de nog altijd voortdurende coronacrisis en daarom nemen wij vandaag onze hoed af voor de verpleegkundigen!

Share This