Contractovername

De Impuls voor de Zorg biedt overname van contracten voor medewerkers uit de zorg aan met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden inclusief het opgebouwde pensioen. Wij leveren deze diensten aan mensen in de zorg die van baan willen veranderen, een opleiding willen volgen of zij-instromers met een zorgachtergrond. We doen dit voor en met mensen die werken in de zorg als een roeping zien. Iedereen vanuit de zorg sector is daarom welkom bij ons. Mits zij intrinsiek gemotiveerd zijn, dat is essentieel.

Wat wij werknemers bieden

  • een vast contract zonder voorwaarden dus direct zekerheid
  • gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden waaronder een volwaardige pensioenregeling
  • bemiddeling naar een nieuwe baan of opdracht in de zorg
  • landelijke bemiddeling vanuit ons brede netwerk, waarbij de medewerker in de eigen regio bemiddeld wordt
  • in hun kracht zetten en zorgen dat zij zelf regie nemen over hun loopbaan in de zorg
  • het Duurzaam Inzetbaarheid Traject (DIT), een drie weken durend assessment waarin wij samen met de medewerker zoeken naar iemands drijfveren, talenten en mogelijkheden. De medewerker wordt ondersteund door een psycholoog en een loopbaancoach met als doel keuzes te maken voor de verdere loopbaan

Wat wij werkgevers bieden

  • een duurzame oplossing voor boventallige medewerkers of medewerkers die vrijwillig of gedwongen in beweging moeten komen met behoud van rechtszekerheid
  • direct volledig ontzorgd in het hele proces
  • geen onvoorziene financiële risico’s