Eerste cijfers nieuwe Wzd bekend – augustus 2021

5 aug 2021

Het ministerie van Volksgezondheid ontving voorheen de cijfers van de verschillende wetten die nu vervangen zijn door de Wzd. Dat compliceert vergelijking van cijfers maar inmiddels zijn de cijfers van vorig jaar bekend. Burgemeesters gaven vorig jaar 1.416 keer inbewaringstellingen (IBS) en 9.421 beschikkingen voor een crisismaatregel af in hun gemeente om een patiënt verplicht op te laten nemen. Dit is een eerste inventarisatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van de afschriften die zij hebben ontvangen.
 
De IGJ heeft wel cijfers over januari t/m april van 2021 waardoor een voorzichtige vergelijking kan worden gemaakt met dezelfde periode in 2020. Toen werden 3.021 crisismaatregelen en 440 inbewaringstellingen afgegeven. Een jaar later is het aantal crisismaatregelen naar 2.862 gedaald en steeg het aantal inbewaringstellingen naar 485.
 
Tevens ontving de inspectie 68 meldingen over waar dwang in de zorg volgens de melder niet goed was gegaan. In veel gevallen ging het over een Wzd-cliënt voor wie bijvoorbeeld geen opnameplek is. Klachtencommissies hebben 608 klachten over dwang in de zorg behandeld.

 

Meer informatie

Share This