Gerard van der Linden, Bronbeek – Begeleidingstraject

20 mei 2020

“Er is een veranderproces in gang gezet, waarbij er mooie resultaten zijn behaald. Maar de ingezette lijn moet wel gecontinueerd worden en daar ligt een belangrijke rol voor de nieuwe zorgcoördinator. Het blijft een proces met ups en downs. Het is belangrijk dat men elkaar kritisch blijft bevragen op een open manier. Daar is een goede basis voor gelegd.”

Het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB) Bronbeek levert specifieke zorgdiensten aan de inwoners van het huis (oud-militairen). Uit een audit van De Impuls voor de Zorg bleek dat er verbeterpunten waren op punten vanuit de kwaliteitskaders, zoals persoonsgerichte zorg en methodisch werken. De opdrachtgever realiseert zich dat dit een gedrags- en cultuurverandering met zich meebrengt. Daarom is De Impuls voor de Zorg gevraagd een kwaliteitscoach te leveren, om het team op de werkvloer te begeleiden bij deze veranderingen. Inmiddels is er een nieuwe zorgcoördinator aangesteld, die het stokje van deze kwaliteitscoach gaat overnemen. Samen met manager zorg, Gerard van der Linden en kwaliteitscoach Petra van Goor, kijken wij terug op het coachingstraject.

Een goed begin in het halve werk

Petra: “Ik ben begonnen om met het team de gezamenlijke visie en doelen te bespreken. Want daar begint het mee: wat delen we en waar staan we samen voor?” Gerard: “Het begrijpen van wat een ander bedoelt, zelf verantwoordelijkheid nemen en de ander aanspreken zonder te oordelen,…. daar moest echt verandering in komen. Veel teamleden waren goedbedoeld geneigd om problemen zelf op te lossen, zonder vragen te stellen of zonder hun keuzes te kunnen verantwoorden. Maar er is echt teamwork nodig om kwaliteitszorg te leveren én om te leren en verbeteren.” “Vanuit het ontwikkelplan dat met team is opgesteld, konden we samen werken aan de thema’s en doelen die we opgesteld hadden,” aldus Petra.

Het goede moment benutten

Gerard vindt het kenmerkend voor Petra dat zij inspeelt op de leer- en verbetermomenten vanuit de praktijk, op het moment dat het zich voordoet. Gerard: “Onze zorgmedewerkers zijn doeners, en leren het best vanuit de praktijk.” Petra: “Ik ben direct, ik zeg wat ik hoor en vraag door zonder te veroordelen, de juiste vragen stellen en goed laten spiegelen. En het helpt dat ik weet waar ik het over heb, met mijn jarenlange ervaring in de zorg.” “Petra spreekt mensen aan,” volgens Gerard. “Ze geeft hen de verantwoordelijkheid die bij hen hoort en laat daarbij voorbeeldgedrag zien. En dat is wat dit team nodig heeft. Het is ook prettig dat Petra en ik goed op een lijn zitten. We vullen elkaar goed aan, ieder in zijn of haar eigen rol.”

Vanuit veiligheid verder

Gerard: “Er is een veranderproces in gang gezet, waarbij er mooie resultaten zijn behaald. Maar de ingezette lijn moet wel gecontinueerd worden en daar ligt een belangrijke rol voor de nieuwe zorgcoördinator. Het blijft een proces met ups en downs. Het is belangrijk dat men elkaar kritisch blijft bevragen op een open manier. Daar is een goede basis voor gelegd.” Petra: “Er is inderdaad meer basis van veiligheid. De teamleden kijken meer naar elkaar vanuit visie, en durven elkaar meer aan te spreken en te bevragen.” “De volgende stap is dat de nieuwe zorgcoördinator de ingezette lijn doorzet. Petra coacht hem daarbij; door de Corona-crisis ligt dit tijdelijk stil. Daarnaast zal zij het team, individueel en in groepjes, nog coachen om het dossiergebruik te verbeteren,” vervolgt Gerard.

Blijven leren

Gerard: “Terugkijkend hadden we de kwaliteitscoach wat eerder moeten inzetten. Nu liepen de rollen van auditor-adviseur en coach wat teveel door elkaar heen. Terwijl deze rollen juist aanvullend op elkaar zijn. Het vertrek van de zorgcoördinator liep daar doorheen. Al met al ben ik erg tevreden. We hebben een goede beweging in gang gezet en kunnen nu vervolgstappen zetten. Ik heb daar alle vertrouwen in.”

Share This