Hanzeheerd – Interim manager

22 jan 2021

“Er is een mooie start gemaakt met de professionalisering van de thuiszorg en het verbeteren van de werkprocessen. Daarnaast voelt het team zich meer gehoord, door de verbinding die er is gemaakt.”

Onze interim-manager Ingrid van Olst heeft recent een opdracht afgesloten bij Hanzeheerd. We geven het woord aan de opdrachtgever.

Voor welke uitdaging stond u? Welk probleem wilde u opgelost hebben?

“Er was een vacature voor teammanager intramuraal/extramuraal die wij tijdelijk wilden invullen totdat er een nieuwe teammanager extramuraal zou komen. Wat de extramurale zorg betreft; was er behoefte aan professionalisering van de thuiszorg en verbinding krijgen en vertrouwen winnen bij het team thuiszorg.”

Wat was kenmerkend voor de aanpak van de auditor/ adviseur/ coach van De Impuls voor de Zorg?

“Ingrid weet snel verbinding te maken met medewerkers, van eigen discipline maar ook van andere disciplines zoals de medewerkers van Hanzeheerd intramuraal. Zij zet de medewerkers in hun kracht, waar zij meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen en groeien en meer plezier in hun werk krijgen. Daarnaast is Ingrid een echt doener en bouwer; zij signaleert verbetermogelijkheden in de kwaliteit van zorg en pakt deze ook meteen op en zet ze op een goede manier weg. Toen wij te maken kregen met Covid in de extramurale zorg en vervolgens in de intramurale zorg, stond Ingrid klaar voor de bewoners en de medewerkers en wist op deze manier de zorg continuïteit te bewaken. Op de Covid Unit wist zij in een korte tijd een goed team neer te zetten. Ingrid neemt haar verantwoordelijkheid.”

Is het probleem opgelost c.q. zijn de beoogde resultaten behaald?

We hebben verschillende wijzigingen kunnen doorvoeren:

  • Mede op advies van Ingrid is er in plaats van een teammanager extramuraal/intramuraal nu een nieuwe teammanager extramuraal gestart, die de extramurale teams op beide locaties aanstuurt
  • Afschalen van de wijkzorg is gerealiseerd
  • ECD is geüpgraded; planning is gerealiseerd en het is ingevoerd. Er is een verdere digitaliseringsslag gemaakt: de zorgleefplannen zijn up-to-date en de looproutes en registratie clienttijdis nu Daarnaast zijn ook de planning en/of dossiers van de dagbesteding en huishouding extramuraal gedigitaliseerd
  • Implementatie huishouding binnen integrale teams is succesvol verlopen en ingevoerd

Wat is de belangrijkste winst?

“De grootste winst is binnen het extramurale team gemaakt. Er is een mooie start gemaakt met de professionalisering van de processen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering zorg. Daarnaast voelt het team zich meer gehoord, door de verbinding die er is gemaakt.”

Wat typeerde de stijl van de adviseur?

“Wij vonden in Ingrid een deskundige adviseur die meedenkt en gevraagd en ongevraagd adviseerde om werkprocessen te verbeteren. Het was prettig om samen te weken met Ingrid door de fijne en goede communicatie.”

Share This