Toetsingskaders belangrijk voor kwaliteitsverbetering

27 feb 2020

Toetsingskaders vormen een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering in de zorg. De Impuls voor de Zorg levert met haar audits à la IGJ een bijdrage aan deze kwaliteitsverbetering.

Toetsing helpt

Toetsingen die betrekking hebben op deze kwaliteit, kunnen bepaalde kwaliteitsthema’s in zorgorganisaties agenderen. Dit blijkt uit het onderzoek dat door de Erasmus School of Health Policy & Management in 2019 uitgevoerd werd naar het openbaar maken van de IGJ-toetsingskaders. Er zijn wel verschillen tussen de sectoren. Wij als De Impuls voor de Zorg leverden een bijdrage als experts in een van deze commissies.

Volledige artikel en rapport

Via deze link komt nu bij het artikel en het rapport: naar artikel en rapport

Share This