Inspiratiesessie ‘Goede zorg in 2040’

25 jun 2020

UITNODIGING

Woensdag 8 juli 2020 van 13.00-16.30 uur

Over 20 jaar zijn er 700.000 meer zorgmedewerkers nodig (Bron: SER). Een groot deel van die 700.000 medewerkers zal in de langdurige zorg werkzaam zijn. Dat roept de vraag op hoe we veilige, persoonsgerichte zorg in de toekomst kunnen blijven realiseren. Het antwoord ligt in het  fundamenteel andere keuzes maken. En die keuzes moeten we nu al maken.

De Impuls voor de Zorg organiseert een inspiratiebijeenkomst over mogelijke oplossingsrichtingen bij deze dreigende tekorten. In deze bijeenkomst verkennen we samen mogelijke oplossingsrichtingen, essentiële uitgangspunten en voorwaarden. Ter bevordering van de verkenning schetst De Impuls voor de Zorg een mogelijk toekomstscenario.

Op Linkedin sprak Rob Uijterwaal zijn zorg al uit over de toekomst van de langdurige zorg. Ook om aan de toekomstige kwaliteitseisen te voldoen, moeten we nu al fundamenteel andere keuzes maken. Het probleem wordt door velen herkend en Robs oproep is dan ook vele malen gedeeld.

Verwacht van deze bijeenkomst geen kant-en-klare oplossingen of toekomstscenario’s. Een van onze kernwaarden is passie; daarom kunt u rekenen op een bijeenkomst die volop ruimte biedt voor inspiratie, brainstorm en het delen en toetsen van ideeën en oplossingsrichtingen.

Wij nodigen u van harte uit om een frisse blik te komen opdoen; een andere manier om naar de toekomst te kijken. Zo kunnen ook bestaande kwaliteitsproblemen opgelost worden.

Praktische informatie

  • Voor bestuurders, directeuren en managers van zorgorganisaties
  • Woensdag 8 juli 2020
  • 13.00-16.30 uur
  • Locatie: Zeist (specifieke locatie volgt nog)
  • We sluiten af met een netwerkborrel

Programma

12.45 uur            Ontvangst

13.00 uur            Welkom

13.15 uur            Wat gaan we doen?

13.45 uur            Ingrediënten van de zorg over 20 jaar

Wat willen we behouden en wat mag anders in de zorg van de toekomst? Dit worden de uitgangspunten voor het te ontwikkelen werkmodel 2040.

14.30 uur            Toekomstbeeld aan de hand van de klantreis

In 2040 is Rob 80 jaar. Hij woont in een verpleeghuis. Welke functionarissen komt hij daar allemaal tegen? Wat doen die medewerkers met of voor hem? Wat betekent dit voor hem? Na deze korte tour door het intramurale landschap van 2040 volgt een uitwisseling en discussie.

15.15 uur            Kijken door de bril van de cliënt

We laten op interactieve wijze onze gezamenlijke bevindingen toetsen door een trainingsacteur; wat ziet hij als hij door de bril van een bewoner kijkt en welke vragen kan hij ons meegeven?

15.45 uur            En nu verder… Terugblik en bespreken van mogelijk vervolg

16.00 uur            Netwerkborrel

Deelname

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@deimpulsvoordezorg.nl. Deelname is gratis.

Share This