Kom verder met een goede analyse

1 okt 2020

“De kwaliteit van zorg is bij ons nogal persoonsafhankelijk”, gaf de manager aan, toen ik vroeg naar hoe het eraan toe ging in hun organisatie. “Iedereen lost de problemen op als ze er zijn. Vooruitkijken en plannen kan hier beter.” Ik hoor deze geluiden vaak bij zorgorganisaties. De zorgverleners functioneren als autonome professionals en de samenhang met en tussen ondersteunende diensten is vaak zwak. Aan liefdevolle zorg, goede intenties en inzet ontbreekt het dan niet. Geen probleem toch? Of juist wel?

Op weg naar netwerkzorg

Veel zorgorganisaties zijn in de transitie van woonzorg naar verpleeghuiszorg of van verpleeghuis naar netwerkzorg. Bij zo’n nieuwe fase horen een andere visie en strategie, ander leiderschap en andere processen. En daarbij worden ook goede resultaten verwacht: zijn de klanten en partners tevreden? Hoe zien de financiële cijfers eruit? Hoe staat de organisatie op de kaart? Juist in deze Corona-tijd is het extra lastig een balans te vinden tussen korte-termijn-vragen enerzijds en bouwen aan toekomstbestendige zorg anderzijds. Aan welke knoppen kun en moet je dan draaien?

Organisatie in beeld met INK-model

Een goede ‘behandeling’ begint met een juiste ‘diagnose’, om in zorgtermen te blijven spreken. Dat geldt net zo goed voor organisaties. We weten allemaal hoe gemakkelijk het is om drukdoende te zijn met de dagelijkse actualiteiten. Maar een goed stappenplan voor de korte en lange termijn begint met een goede analyse. Informatie is soms best beschikbaar, maar versplinterd of verdeeld over verschillende functionarissen. Een Quickscan kan dan zinvol zijn. In een paar dagen brengt onze adviseur de situatie van uw organisatie in beeld. Het INK-model vormt daarbij onze kapstok. U krijgt geen opsomming van bevindingen, maar een analyse en globaal plan van aanpak. Zo kunt u de benodigde vervolgstappen zetten in uw organisatie.

Share This