Laat ons u de IGJ-spiegel voorhouden!

feb 27, 2020

U zult niet de eerste bestuurder, directeur of manager zijn die onaangenaam verrast wordt door de uitkomsten van een inspectiebezoek. En dat terwijl u toch een gouden (of vergelijkbaar) keurmerk op zak hebt. U hebt er alles aan gedaan om het primaire proces in uw organisatie goed te laten verlopen.

Uw kwaliteitshandboek is op orde, uw organisatie heeft een kwaliteitscertificaat, uw medewerkers zijn geschoold, uw protocollen zijn geïmplementeerd, u heeft een intern auditsysteem, etcetera. Kortom, dat stuk is prima in orde.

De IGJ heeft de laatste jaren haar aandacht meer verlegd naar de ervaringen van de cliënt. Het gaat dus om het dagelijks handelen van uw medewerkers in die praktijk en niet (alleen) om wat er op papier staat. Het gaat om het aantoonbaar werken volgens eigentijdse normen en dat wat uw cliënten ervaren.

Maar uw interne audits dan, uw managementrapportages, uw kwaliteitssysteem? Doen uw mensen het verkeerd?

Vast niet. En tegelijkertijd zien zij ook niet alles, maken zij onderdeel uit van de organisatiecultuur en zijn sommige dingen voor hen ‘een grijs gebied’. U kunt zich de vraag stellen: wie beoordeelt de beoordelaar? Of, zoals één van onze klanten het verwoordde: “we willen graag dat iemand met ons meekijkt. Zien we wel wat we moeten zien? In hoeverre voldoen we aan de kwaliteitskaders? Kijk maar eens met de kritische blik van buiten en geef ons feedback.” Bij deze klant hebben we op diens verzoek de IGJ-spiegel voorgehouden. De doelstelling was daarbij tweeledig: met de ogen van een buitenstaander kritisch kijken én feedback geven op een manier die uitnodigt om te leren en verbeteren in plaats van het gevoel op te roepen, terechtgewezen te worden

Met een audit van De Impuls voor de Zorg brengt u in uw organisatie de belangrijkste kwaliteitsaspecten in beeld. De uitkomsten van deze audit geven een beeld van waar u staat met betrekking tot de kwaliteitskaders. U bepaalt vervolgens zelf waar u mee aan de slag wilt gaan. Ons rapport kan de eerste stap zijn van een belangrijk verbeterproces en een cultuuromslag naar blijvend leren en verbeteren.

Share This