Leer kijken door de ogen van de IGJ 

1 okt 2020

Een paar weken terug werd ik gebeld door een manager die ik al heel lang ken. Ze was nog niet zo lang aan het werk bij een nieuwe werkgever. Een paar weken voor haar start in deze organisatie was de IGJ op bezoek geweest bij een van haar locaties. Daar kwamen behoorlijk wat op- en aanmerkingen uit voort. Voor onze opdrachtgever kwam het rapport niet als een verrassing. Zij zag boven enkele andere locaties de ‘IGJ-onweersbui’ al hangen. In haar kennismakingsperiode had ze gemerkt dat haar collega-leidinggevenden nauwelijks op de hoogte waren van waar de IGJ naar kijkt en hoe zij tot haar oordeel komt. De manager schatte in dat het heel zinvol zou zijn om het kennis- en inzichtniveau van alle managers te vergroten.

Zo kwam de vraag bij De Impuls voor de Zorg om de leidinggevenden mee te nemen in het Kwaliteitskader, toetsingskader en de werkwijze van de IGJ. Natuurlijk wilden we graag aan dat verzoek voldoen. Want De Impuls voor de Zorg voert haar audits altijd ‘á la IGJ’ uit. Ook gebruiken wij hetzelfde normenkader.

In één dagdeel konden we al enorme stappen zetten. Na een uitleg dat we het natuurlijk niet over de normen van de IGJ gaat maar over de normen vanuit het Kwaliteitskader, namen we de leidinggevenden mee in hoe we de normen en eisen toetsen in de praktijk. We stonden stil bij waarom een item lichtgroen, geel, oranje of rood gescoord wordt. Daarbij gingen we ook in op verschillende aspecten van hun rol als leidinggevende. Wat zou die rol moeten zijn en hoe zouden ze dat in kunnen vullen? Een van de vragen was bijvoorbeeld: ‘hoe vaak check jij een dossier en waar kijk je dan naar?’ Deze manier van kijken, ‘als door de bril van de IGJ’ bleek letterlijk en figuurlijk een eye-opener voor de leidinggevenden. Zij gaven aan dat deze training hen erg had geholpen om meer inzicht te krijgen in wat persoonsgerichte zorg nu eigenlijk is en vooral wat hun eigen rol en mogelijkheden zijn om hier daadwerkelijk invulling aan te geven.

Het mooiste compliment dat we kregen is dat de leidinggevenden concludeerden dat dit eigenlijk basiskennis en vaardigheden van iedere leidinggevende in de zorg moet zijn.

Manager Franca Roeleven verwoordde het als volgt: “Een mooie training. Beveel ik van harte aan. Geeft mooie inzichten in het anders kijken”

Meer weten over deze training van een dagdeel? Bel nu met een van onze adviseurs: 030 – 200 3655.

Share This