Naar volwaardige verpleeghuiszorg

6 apr 2021

Vanuit een woonzorgcomplex naadloos overgaan naar complexe verpleeghuiszorg: dat zouden we allemaal wel willen met een knip met onze vingers. Zo werkt het helaas niet. Met een degelijke aanpak en doorzettingsvermogen gecombineerd met krachtig leiderschap en oog voor relaties lukt het wel. Als u de volgende onderdelen binnen uw organisatie onder de loep neemt, komt u er zeker. Op zoek naar ondersteuning in dit traject? Wij staan voor u klaar met onze ervaring en adviezen!

Visie

De veranderende zorgwereld stelt nieuwe eisen aan zorgaanbieders. De (potentiële) cliënten worden niet alleen ouder, ze stellen ook andere eisen aan zorg, wonen en welzijn. Daarnaast zijn er nog de kwaliteits-, wettelijke en financiële kaders. Al met al reden om u opnieuw te bezinnen op de visie van uw organisatie.

Portfolio

Wij zien dat veel organisaties zorg aanbieden in hun regio. Woonzorg en thuiszorg was daarbij vanzelfsprekend. Nu zien zorgaanbieders hun doelgroepen veranderen. Meer PG-zorg, complexere somatiek, zwaardere thuiszorg én multidisciplinaire vraagstukken. Het roept bij zorgaanbieders de vraag op: ‘waar zijn we van?’ en dus ook: ‘wat moeten we loslaten?’ Een herziening van het strategisch portfolio is daarmee een logisch onderdeel van de transitie.

Leiderschap

Bij een nieuwe richting hoort een passende (organisatie)inrichting. Veel zorgaanbieders kiezen daarom voor een nieuwe organisatie-inrichting én andere leiders. Juist in de transitiefase zijn specifieke leiderschapskwaliteiten nodig. Het vraagt lef om dit in gang te zetten.

Vastgoed

Bij al die veranderende doelgroepen en complexere zorgvragen schiet het vastgoed vaak tekort. Als we dit optellen bij al vaak langer bestaande ver- en nieuwbouwplannen, is er slechts een conclusie mogelijk: vanuit de herziene visie en strategie moet ook opnieuw nagedacht worden over het vastgoed. Vastgoed dat zo flexibel is, dat het aansluit bij de vraag van morgen én overmorgen.

Personeel

Bij onze audits zien we vaak welwillende medewerkers die zorg vanuit het hart geven. De toenemende complexiteit van zorg vraagt echter een ander deskundigheidsniveau en andere competenties. Wij zien veel organisaties hiermee worstelen. Door de schaarste op de arbeidsmarkt spelen thema’s als duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En ook de wens voor de ontwikkeling van deskundigheid en de organisatie van een behandeldienst.

Processen en systemen

Als dit alles op orde is, zijn de processen en systemen aan de beurt want die passen niet langer bij de gewijzigde organisatie, doelen en gewenste cultuur. Een beetje schaven aan een proces of er een extra applicatie naast zetten,…. het kan allemaal. Voor een succesvolle transitie is echter meer nodig. Het vanuit de basis efficiënt herinrichten van de processen maakt dat de zorg geleverd kan worden zoals die bedoeld is: persoonsgericht en professioneel.

Groeimodel naar Netwerkzorg

Meer weten? Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend!

Contact

Share This