Nieuwe collega Elske Bollema

7 apr 2021

Per 1 april is Elske Bollema bij ons gestart als adviseur. Zij stelt zich voor:

“Van jongs af aan heb ik interesse gehad in de zorg. Ik wilde een bijdrage leveren aan goede, waardevolle zorg voor cliënten. Aanvankelijk was ik werkzaam als verpleegkundige en opleider en de laatste jaren als auditor, adviseur en calamiteitenonderzoeker. Ik heb gewerkt in verschillende sectoren, waaronder het ziekenhuis, de jeugdgezondheidzorg en de intra- en extramurale (langdurige) zorg.

Voor mij zijn veilige en persoonsgericht zorg, eigen regie, leefplezier en welbevinden van cliënten essentieel. Dat zijn voor mij belangrijke drijfveren. De verbinding maken tussen primair proces, management en staf/ ondersteunende diensten zie ik als een belangrijke uitdaging. Medewerkers en teams vanuit mijn inhoudelijke expertise en ervaring benaderen is mijn startpunt. Ik werk altijd vanuit de waardering voor wat er al aanwezig én mogelijk is in het primaire proces.

Ik heb er heel veel zin in om namens De Impuls voor de Zorg een bijdrage te leveren aan een nog betere, veilige en persoonsgerichte zorg.”

Meer over Elske

Share This