Nieuwe collega Jan van Wijk

14 apr 2021

Per 1 april heeft Jan van Wijk zich bij ons team gevoegd in de rol van Strategisch Adviseur. Hij stelt zichzelf voor:

“Een leven lang reflecteren en leren hebben mij gevormd tot wat ik nu ben, na 49 jaar werkzaam te zijn in de zorg. Ik ben betrokken bij het primair proces, authentiek, bindend en verbindend en gevoed door een oprechte belangstelling voor de medemens.

Na mijn opleiding in de verpleegkunde (A+B) heb ik de nodige ervaring opgedaan in de zorg, waarbij opleiden, begeleiden, kwaliteitsverbetering en professionalisering mij bijzonder inspireerden. Ik kijk terug op een rijke carrière in de zorg, waarin ik diverse rollen heb vervuld op verschillende niveaus: van leerling-verpleegkundige tot bestuurder in de care en cure sector. Daarnaast vervulde ik uiteenlopende toezichthoudende functies, ook in de corporatiewereld.

Omdat ik graag een bijdrage wil blijven leveren aan de kwaliteit van zorg, heb ik me verbonden aan De Impuls voor de Zorg. Als strategisch adviseur zet ik mijn kennis, ervaring en netwerk graag in om de dienstverlening te blijven ontwikkelen. Daarnaast hoop ik als ‘ambassadeur’ van De Impuls voor de Zorg een waardevolle gesprekspartner te zijn voor zorgorganisaties. En op die manier van betekenis te kunnen zijn voor de mens in de zorg.”

Share This