Nieuwe collega Marieke Janssen

1 feb 2021

Per 1 februari is Marieke bij ons gestart als adviseur.

Marieke stelt zich voor:

“Plezier in mijn werk haal ik uit veel momenten. Uit het samen onderzoeken van mogelijkheden, het kijken vanuit verschillende perspectieven, aan het stellen van vragen of het delen van inzichten of kennis. Dat doe ik al jaren in verschillende rollen in de zorgsector. Bijvoorbeeld als programmaleider kwaliteit, als auditor, als adviseur, als inspecteur en als ontwikkelaar van nieuwe diensten.

Mijn inzicht is dat bij vraagstukken in de zorg, het delen van de actuele inzichten en feiten helpen bij het verbeteren van de zorg. Daarbij draait het om de bedoeling van de zorg, en ook om het “hoe en met wie”. We hebben in de zorgsector elkaar nodig om te kunnen blijven ontwikkelen. Bij De Impuls voor de Zorg wordt samen gewerkt aan het nog beter maken en ondersteunen van de zorg. Kort of langdurig. In de directe cliëntenzorg en ook strategisch. Daar wil ik graag aan bijdragen. Dat ik ooit als verpleegkundige ben opgeleid en gezondheidswetenschapper ben is een prettige professionele basis daarbij.”

Share This