Nieuws Wet zorg en dwang – juli 2021

6 jul 2021

De Wet zorg en dwang ondergaat een zogenaamde ‘reparatie’. Diverse organisaties hebben samengewerkt om de wet beter uitvoerbaar te maken. Bedankt ActiZ, cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus en LSR, beroepsverenigingen V&VN, Verenso, NVAVG, NIP en NVO en de brancheorganisaties VGN en Zorgthuisnl!

Externe deskundige wordt onafhankelijk deskundige

Dat betekent dat de deskundige die mede-oordeelt of gedwongen zorg aan de orde is wel bij dezelfde zorgorganisatie mag werken. Mits hij of zij geen rol speelt bij de zorg of behandeling van de cliënt. Cliënten houden altijd de mogelijkheid om te vragen om een adviseur vanuit een andere zorgorganisatie.

Wet ook toegankelijk voor mensen met psychische stoornis

Cliënten met een psychische stoornis die zich verzetten tegen de gedwongen zorg die ze moeten krijgen, die zorg ook kunnen krijgen in een verpleeghuis of een locatie voor gehandi­captenzorg. Tot nu toe konden deze cliënten alleen in de geestelijke gezondheidszorg worden opgenomen. In de praktijk blijken sommige cliënten met een psychische stoornis beter op hun plek te zijn in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg. Voor hen is dit een verbetering omdat in veel gevallen een gedwongen verhuizing naar een ggz-instelling dan niet meer nodig is.

Het beoordelen van onvrijwillige zorg wordt eenvoudiger

1). Is onvrijwillige zorgverlening in de gegeven omstandigheden nodig? 2). Kan wellicht in de gegeven omstandigheden worden volstaan met een minder ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg? Het wetsvoorstel is voorgelegd aan de Eerste Kamer en deze is akkoord. De reparatiewet treedt naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2022 in werking. Download de kamerbrief

Share This