Nieuws
  1. Home
  2. Nieuws

Het laatste nieuws

  • Ongeveer tien keer per jaar sturen wij een digitale nieuwsbrief uit waarin steeds een ander thema centraal staat. U kunt zich inschrijven om deze te ontvangen. U kunt zich op elk moment uitschrijven
  • Wij berichten op deze pagina over in onze ogen belangrijke ontwikkelingen en nodigen u uit tot anders kijken of anders doen

Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter of Instagram!

Thuiszorg: andere inrichting, organisatie en aansturing nodig

Thuiszorg: andere inrichting, organisatie en aansturing nodig

De thuiszorg heeft in veel VVT organisaties niet altijd de aandacht gehad die nodig was. Dit terwijl deze zorg écht anders is dan de intramurale zorg en dus andere eisen stelt aan de inrichting, organisatie en aansturing. Wij kunnen ondersteunen bij het ‘vernieuwen’ van uw organisatie.

Basis op orde: zo pakken wij het aan

Basis op orde: zo pakken wij het aan

U wilt graag dat de kwaliteit van zorg (weer) op orde komt. Daarmee wilt u klachten, imagoschade of ontevredenheid van cliënten of medewerkers voorkomen of verminderen. Ook wilt u een ondertoezichtstelling van de IGJ voorkomen of opheffen.

De interim manager: het schaap met de vijf poten?

De interim manager: het schaap met de vijf poten?

[door Ellen Sarr] We worden regelmatig gevraagd om mee te denken bij tijdelijke uitval van een vaste manager. Soms ontstaat een situatie acuut en heeft een organisatie zich er niet op kunnen voorbereiden. Dit kan leiden tot een gat in de organisatiestructuur en het...

Rianne Stam over het project Transitie wijkverpleging

Rianne Stam over het project Transitie wijkverpleging

Stichting Zorggroep De Vechtstreek (SZDV) is een kleinere regionale, maar belangrijke zorgaanbieder in de gemeente Stichtse Vecht. Vanuit drie dorpskernen: Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht biedt de organisatie wijkverpleging, dagbesteding, begeleiding,...

Onze nieuwe adviseur en interim manager heet Suzanne Heidstra

Onze nieuwe adviseur en interim manager heet Suzanne Heidstra

In februari hebben wij ons team kunnen aanvullen met weer een nieuwe collega: Suzanne Heidstra. Suzanne stelt zich voor: Van nature vind ik het interessant en wil ik begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. Daarom heb ik naast mijn opleiding verpleegkunde, een master...