Onze diensten

De integrale werkwijze is onze succesfactor

Audits

Maak onze audits, feedbacksessies en adviesgesprekken onderdeel van uw PDCA-cyclus!

 • In onze audits à la IGJ toetsen we conform de geldende kaders, wet- en regelgeving. Ook toetsen we op specifieke thema’s zoals persoonsgerichte zorg en Wet zorg en dwang
 • Onze jarenlange ervaring in de VVT- en VG-sector en Jeugdzorg maakt ons tot een ervaren en deskundige partner in de (door)ontwikkeling van uw organisatie

Meer over onze Audits

Interim- en projectmanagement 

Of het nu gaat om crisismanagement, transitiemanagement of overbruggingsmanagement, onze interim- en projectmanagers werken met passie aan de afgesproken resultaten. Wij hebben interim-managers en projectleiders van operationeel tot strategisch niveau. Wij hebben de manager die past bij uw opdracht.

 • Onze interim-managers kunnen advies en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij crisismanagement bij IGJ-toezicht, ondersteuning bij de overgang van huisartsenmodel naar behandeldienst of bij de transitie van woonzorgcentrum naar verpleeghuiszorg
 • Onze projectmanagers zijn thuis in het inrichten en implementeren van een nieuw ECD, optimaliseren van persoonsgerichte zorg, kwaliteitsverbetering, optimalisering GRZ en ELV dienstverlening

Meer over ons Interim- en projectmanagement

Onderzoek en advies

Een goed begin is het halve werk. Soms vraagt bepaalde problematiek om nader onderzoek of advies. Dat kan een organisatiescan zijn of een klachten- of calamiteitenonderzoek.

Calamiteitenonderzoek

 • Onze ervaren onderzoekers zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken met behulp van de PRISMA-methodiek. Zij voeren deze zelf uit of vervullen de rol van externe voorzitter van de onderzoekscommissie.

Wet zorg en dwang

 • Is de implementatie van de Wet zorg en dwang in uw organisatie nog niet helemaal op orde? Wij geven het laatste zetje dat nodig is om passende invulling te geven aan onvrijwillige zorg binnen uw organisatie. In lijn met de visie, samen met betrokkenen en met gebruikmaking van wat er al is.
 • Heeft u de Wet zorg en dwang al geïmplementeerd binnen uw organisatie? Dan kunt bij ons terecht voor een thema-specifieke audit zodat u weet waar u staat en waar nog stappen nodig zijn.

Meer over onze overzoeken en adviezen

Kwaliteitscoaches

Verander- of ontwikkeltrajecten hebben veel gevolgen voor de medewerkers in een organisatie. Om op de werkvloer een daadwerkelijke verandering voor elkaar te krijgen is coaching in de praktijk een effectieve schakel.

 • Onze coaches bieden ondersteuning aan teams waardoor veranderingen duurzaam worden ingevoerd
 • Een kwaliteitscoach werkt mee en coacht het uitvoerende team. Zij geeft medewerkers praktische steun om het geleerde daadwerkelijk in praktijk te brengen
 • Onze coaches kijken wat er nodig is om kwaliteit en beleid in de praktijk bij elkaar te brengen. Waar nodig interveniëren zij op verschillende niveaus in de organisatie.
 • Wij bieden ook coaching en intervisie van uw eigen kwaliteitsverpleegkundigen. Onze ervaren coaches brengen met hun hands-on houding uw kwaliteitsverpleegkundigen in positie. Gedurende het traject worden hun deskundigheid en coachende vaardigheden versterkt

Meer over onze Kwaliteitscoaches

Partner bij het ontwikkelen van kwaliteit van zorg

De zorgwereld is voortdurend in verandering. De vergrijzing en schaarste aan zorgpersoneel stellen bestuurders, MT-leden en zorgprofessionals voor grote uitdagingen. Welke diensten kunt u ook in de toekomst blijven aanbieden en voor welke doelgroepen? Welke eisen stelt dat aan processen, organisatie-inrichting, personeelsbeleid, vastgoed en aan onze systemen? Hoe bouwt u aan verandering, terwijl ‘de winkel open blijft’?

Wij zijn graag uw partner voor sparren, verhelderen én oplossen van uw vraagstukken.