Onze diensten

Integrale werkwijze is onze succesfactor

Audits en calamiteitenonderzoek

Wacht niet tot de IGJ op bezoek komt. Maak onze audits, feedbacksessies en adviesgesprekken onderdeel van uw PDCA-cyclus! In onze audits à la IGJ toetsen we conform de geldende kaders, wet- en regelgeving. We voeren ook audits uit op specifieke thema’s. Onze jarenlange ervaring in de VVT- en VG-sector en Jeugdzorg maakt ons tot een partner bij de ontwikkeling van uw organisatie.

Bij een incident- of calamiteitsonderzoek kunnen wij een externe onafhankelijke voorzitter leveren.

Lees meer over onze Audits

Interim-management en advies

Of het nu gaat om crisismanagement, transitiemanagement of overbruggingsmanagement, onze interim-en projectmanagers werken met passie aan de afgesproken resultaten. Wij hebben interim-managers en projectleiders van operationeel tot strategisch niveau. Wij hebben de manager die past bij uw opdracht.

Enkele voorbeelden van onze interim diensten: crisismanagement bij IGJ-toezicht, van huisartsenmodel naar behandeldienst, transitie van woonzorgcentrum naar verpleeghuiszorg.

Voorbeelden van projectmanagement: ontwikkelen en implementeren nieuw ECD, persoonsgerichte zorg, kwaliteitsverbetering vanwege IGJ toezicht, advies topstructuur ouderen-zorgorganisatie, ontwikkeling GRZ afdelingen.

Lees meer over Interim-management en advies

Verpleegkundig kwaliteitscoaches

Verander- of verbetertrajecten hebben veel gevolgen voor de medewerkers in een organisatie. Om op de werkvloer een daadwerkelijke verandering voor elkaar te krijgen is meestal meer nodig dan alleen scholing of training. Onze kwaliteitscoaches bieden ondersteuning aan teams waardoor veranderingen duurzaam worden ingevoerd. Een kwaliteitscoach werkt mee en coacht het uitvoerende team. Zij geeft medewerkers praktische steun om het geleerde daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Wij bieden ook coaching en intervisie van uw eigen kwaliteitscoaches of -verpleegkundigen. Onze ervaren coaches brengen met hun hands-on houding uw kwaliteitscoaches en/of -verpleegkundigen in positie. Gedurende het traject worden hun deskundigheid en coachende vaardigheden versterkt.

Lees meer over onze Kwaliteitscoaches

Quickscan en advies Wet zorg en dwang

De invoering van de Wet zorg en dwang vraagt aanpassing van onderdelen in uw organisatie. Heeft u al plannen gemaakt? Dan kunt u deze door ons laten toetsen op haalbaarheid. Wij kijken of met de ingezette koers straks aan alle gestelde criteria wordt voldaan.

Heeft u de Wet zorg en dwang al geïmplementeerd binnen uw organisatie? Dan kunt bij ons terecht voor een thema-specifieke audit zodat u weet of u op alle punten voldoende heeft gedaan.

Lees meer over onze Quickscan en advies Wet zorg en dwang

Uw partner bij het verbeteren van kwaliteit van zorg

De zorgwereld is voortdurend in verandering. De vergrijzing en schaarste van zorgpersoneel stellen bestuurders en MT-leden voor grote uitdagingen. Welke diensten kunnen we ook in de toekomst blijven aanbieden en voor welke doelgroepen? Welke eisen stelt dat aan onze processen, organisatie-inrichting, personeelsbeleid, vastgoed en aan onze systemen? Hoe bouwen we aan verandering, terwijl ‘de winkel open blijft’?

De Impuls voor de Zorg is uw partner voor sparren over, verhelderen van én het oplossen van uw vraagstukken. Zo komen we met elkaar tot een leer- en verbetercyclus voor de kwaliteit van zorg.