Onze diensten

Integrale werkwijze is onze succesfactor

Audits

Wacht niet tot de IGJ op bezoek komt. Maak onze audits, feedbacksessies en adviesgesprekken onderdeel van uw PDCA-cyclus! In onze audits à la IGJ toetsen we conform de geldende kaders, wet- en regelgeving.

 • We voeren ook audits uit op specifieke thema’s.
 • Onze jarenlange ervaring in de VVT- en VG-sector en Jeugdzorg maakt ons tot een partner bij de ontwikkeling van uw organisatie.
 • Meer over onze Audits

Interim- en projectmanagement 

Of het nu gaat om crisismanagement, transitiemanagement of overbruggingsmanagement, onze interim- en projectmanagers werken met passie aan de afgesproken resultaten. Wij hebben interim-managers en projectleiders van operationeel tot strategisch niveau. Wij hebben de manager die past bij uw opdracht.

 • Enkele voorbeelden van onze interim diensten: crisismanagement bij IGJ-toezicht, ondersteuning bij overgang van huisartsenmodel naar behandeldienst of bij de transitie van woonzorgcentrum naar verpleeghuiszorg.
 • Voorbeelden van projectmanagement: ontwikkelen en implementeren nieuw ECD, persoonsgerichte zorg, kwaliteitsverbetering vanwege IGJ toezicht, optimalisering GRZ en ELV dienstverlening.
 • Meer over Interim-management en advies

Onderzoek en advies

Soms vraagt bepaalde problematiek om nader onderzoek of advies. Soms is een organisatiescan een passende oplossing, in andere gevallen wordt diepgaander onderzoek gevraagd. Misschien heeft u behoefte aan advies op een specifiek thema? Wij denken graag met u mee. Wij noemen enkele van onze specialiteiten.

 • Incidenten- of calamiteitenonderzoeken. Wij hebben ervaren onderzoekers die dit onderzoek kunnen uitvoeren of de rol van externe voorzitter kunnen vervullen > meer over ondersteuning bij incidentenonderzoek
 • Wet zorg en dwang: de invoering van de Wet zorg en dwang vraagt aanpassing van onderdelen in uw organisatie. Heeft u al plannen gemaakt? Dan kunt u deze door ons laten toetsen op haalbaarheid. Wij kijken of met de ingezette koers straks aan alle gestelde criteria wordt voldaan.
 • Heeft u de Wet zorg en dwang al geïmplementeerd binnen uw organisatie? Dan kunt bij ons terecht voor een thema-specifieke audit zodat u weet of u op alle punten voldoende heeft gedaan > meer over onze Quickscan en advies Wet zorg en dwang

Kwaliteitscoaches

Verander- of verbetertrajecten hebben veel gevolgen voor de medewerkers in een organisatie. Om op de werkvloer een daadwerkelijke verandering voor elkaar te krijgen is meestal meer nodig dan alleen scholing of training.

 • Onze kwaliteitscoaches bieden ondersteuning aan teams waardoor veranderingen duurzaam worden ingevoerd. Een kwaliteitscoach werkt mee en coacht het uitvoerende team. Zij geeft medewerkers praktische steun om het geleerde daadwerkelijk in praktijk te brengen.
 • Wij bieden ook coaching en intervisie van uw eigen kwaliteitscoaches of -verpleegkundigen. Onze ervaren coaches brengen met hun hands-on houding uw kwaliteitscoaches en/of -verpleegkundigen in positie. Gedurende het traject worden hun deskundigheid en coachende vaardigheden versterkt.
 • Meer over onze Kwaliteitscoaches

 

Uw partner bij het verbeteren van kwaliteit van zorg

De zorgwereld is voortdurend in verandering. De vergrijzing en schaarste van zorgpersoneel stellen bestuurders en MT-leden voor grote uitdagingen. Welke diensten kunnen we ook in de toekomst blijven aanbieden en voor welke doelgroepen? Welke eisen stelt dat aan onze processen, organisatie-inrichting, personeelsbeleid, vastgoed en aan onze systemen? Hoe bouwen we aan verandering, terwijl ‘de winkel open blijft’?

De Impuls voor de Zorg is uw partner voor sparren over, verhelderen van én het oplossen van uw vraagstukken. Zo komen we met elkaar tot een leer- en verbetercyclus voor de kwaliteit van zorg.