Audits

Houd uw organisatie eens een spiegel voor

Zijn de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde?

Maak de audit à la IGJ onderdeel van uw leer- en verbetercyclus!

U en uw medewerkers doen er alles aan om aan alle eisen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging te voldoen. De focus van het kwaliteitskader ligt op ‘samen leren’ als basis voor kwaliteitsverbetering. Gun uzelf en uw medewerkers de spiegel die De Impuls voor de Zorg uw organisatie voorhoudt tijdens een audit à la IGJ. Het resultaat? U weet direct met welk thema u aan de slag moet om kwaliteit te blijven leveren en hoe u van leren en ontwikkelen een continu proces kunt maken binnen uw organisatie.

Audits en advies zijn al jaren onze specialiteit. Maak onze audits, feedbacksessies en adviesgesprekken onderdeel van uw leer- en verbetercyclus en merk direct het verschil!

Inhoud van de audit à la IGJ (VVT/VG)

Wij beoordelen – afhankelijk van de gekozen audit – uw organisatie op een of alle volgende aspecten:

 • Persoonsgerichte zorg
 • De deskundige zorgverlener
 • Sturen op kwaliteit en veiligheid
 • Medicatieveiligheid*
 • Onvrijwillige zorg* / Wet zorg en dwang

* onderdeel van ‘basis op orde’

Opzet van de audit

De audits bestaan uit een (onaangekondigd) bezoek aan een locatie, afdeling of team. Alleen de Raad van Bestuur en/of een manager is op de hoogte. Aan het einde van ons bezoek krijgen uw medewerkers direct de feedback van onze bevindingen. Dit is voor uw medewerkers het meest leerzame deel van de audit. Binnen 14 dagen na de audit ontvangt de opdrachtgever de rapportage en eventueel een toelichting / advies in een terugkoppelings­gesprek.

Audits Jeugdzorg

Wij verzorgen ook audits in de Jeugdzorg. Het audit-instrumentarium is ontwikkeld op basis van de vigerende kwaliteitskaders en vervolgens in pilots op diverse locaties bij meerdere jeugdzorgaanbieders getoetst. De volledige audit Jeugdzorg à la IGJ is voor zorgaanbieders beschikbaar.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

U kunt kiezen uit onderstaande opties.

Volledige audit (à la IGJ)

 • Gesprekken met een leidinggevende/ manager, de specialist ouderengeneeskunde, een afvaardiging vanuit paramedici, zorgmedewerkers van verschillende afdelingen en een afvaardiging van de cliëntenraad
 • Rondgang locatie met oog voor veiligheid en hygiëne
 • Observatie in huiskamers en/of dagbestedingsruimtes op basis van de SOFI methode
 • Inzage in een aantal zorgdossiers en documenten van de instelling
 • Rapportage

Themagerichte audit (deelaudit)

 • Focus op een specifiek thema (bijvoorbeeld Persoonsgerichte zorg, Wet zorg en dwang)
 • Gesprek met een leidinggevende/ manager en twee zorgmedewerkers
 • Rondgang door een (deel van) de instelling
 • Inzage in een aantal dossiers
 • Rapportage

Abonnement, opleiding en advies

 • U kunt ook een contract afsluiten voor meerdere jaren. Zo krijgen externe audits een vaste plek in uw leer- en verbetercyclus
 • Wij begeleiden en adviseren bij de leer- en verbetercyclus door opleiding van interne auditoren en/of het inrichten van de interne kwaliteitsprocessen

Meer informatie?

3 + 12 =