Interim- en projectmanagement

Leren en verbeteren

Het succes van uw organisatie is in sterke mate afhankelijk van de directeur, manager of leidinggevende. En deze leiders staan vaak onder druk. Zij moeten ervoor zorgen dat hun organisatie(onderdeel) voldoet aan de huidige eisen. Gelukkig gaat dit heel vaak goed. Soms vraagt dit echter teveel van uw mensen. De situatie is erg complex of vereist een ander soort leiderschap. En soms ontbreekt het simpelweg aan een manager of trekker van een verandering. Onze ervaren en deskundige interim-managers en projectleiders gaan met enthousiasme aan de slag om de door u gestelde organisatiedoelen (alsnog) te behalen.

De Impuls voor de Zorg heeft interim-managers en projectleiders voor alle niveaus in de organisatie. Dus of het nu gaat om een teamleider of een directeur, wij staan voor u klaar. Daarbij brengen we ruime ervaring mee vanuit de VVT en VG-sector.

Uniek en succesvol

Er zijn natuurlijk heel veel factoren van belang om een interim-opdracht of project succesvol te laten verlopen. Wat maakt ons werk uniek? Wij zijn praktische professionals en denken vanuit het primaire proces.

Bij het vervullen van een opdracht houden we ook rekening met de persoon: past de opdracht bij hem of haar? En hebben we zelf geen adviseur beschikbaar, dan zoeken we in ons uitgebreide netwerk. Vaak kunnen we binnen 48 uur een kandidaat leveren. Onze interim-managers en projectleiders blijven we op de achtergrond positief-kritisch ondersteunen zodat we met elkaar het beste resultaat behalen.

De interim-managers en projectleiders van De Impuls voor de Zorg werken met state-of-the-art methoden en technieken en zijn communicatief sterk. Samen werken is essentieel voor duurzame resultaten. We versterken van wat al goed is, werken met intern betrokkenen en blijven vanzelfsprekend in nauw contact met de opdrachtgever.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

Voorbeelden van ondersteuning op het gebied van interim- en projectmanagement

Basis op orde

Veel ouderen- of gehandicaptenzorgorganisaties hebben te maken met (dreigende) problemen op het gebied van de kwaliteit van zorg. Als de kwaliteit van zorg niet op orde is, blijkt dit bijvoorbeeld uit klachten, (bijna) incidenten, eigen waarneming van leidinggevende of medewerkers. Ook kan vanuit een interne audit of een inspectiebezoek naar voren zijn gekomen dat er tekortkomingen zijn op het gebied van kwaliteit of veiligheid van zorg. In zo’n geval kan een interim-manager met een verbeteropdracht een passende oplossing zijn > verder lezen

Projectverpleegkundige thuiszorg

De thuiszorg is al lang een bekende ‘tak’ binnen de ouderenzorg. Toch heeft de thuiszorg in veel VVT organisaties niet altijd de aandacht gehad die nodig was. Dit terwijl deze zorg écht anders is dan de intramurale zorg en dus andere eisen stelt aan de inrichting, organisatie en aansturing. Met het oog op de toenemende extramuralisering is het zaak dat de organisatie en uitvoering van thuiszorg (nog) beter en professioneler wordt. Het vraagt tijd, prioriteit en expertise om de noodzakelijke omslag of verbeterslag te maken. Onze projectverpleegkundigen realiseren, al doende, samen met het team de gewenste verbeterstappen > verder lezen

Transitieondersteuning

De zorgvraag en het zorglandschap zijn sterk aan het veranderen. Er komen steeds meer ouderen, die over het algemeen ook ouder zullen worden. En oudere en kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen ondanks ziektes of beperkingen. Om de zorg goed en betaalbaar te houden, wordt zorg ook anders georganiseerd en geleverd. Daarbij spelen de innovaties binnen preventie, diagnostiek, zorg en behandeling een groeiende rol.

Veel ouderenzorgorganisaties hadden voorheen verzorgingshuizen. Inmiddels zijn de meeste organisaties in de transitie van traditionele woonzorg naar verpleeghuiszorg. De voorlopers zijn met ketenpartners bezig om netwerkzorg in te richten. Deze transities vragen de nodige inspanning en expertise, waarbij advies en ondersteuning welkom kunnen zijn > verder lezen

ONZE OVERTUIGINGEN

Medewerkers:

 • Zijn gemotiveerd voor goede zorg
 • Snappen dat bedrijfsmatig aspecten belangrijk zijn
 • Weten goed wat de problemen zijn
 • Weten wat mogelijke oplossingen zijn
 • Kunnen alleen zelf verbeteringen realiseren
 • Snappen alles, mits het goed is uitgelegd

Wij:

 • Vinden dat verbinding maken met de medewerkers van cruciaal belang is
 • Vinden dat luisteren belangrijker is dan praten
 • Gaan uit van “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”
 • Faciliteren en de rest is aan de rest
 • Weten dat leren en verbeteren alleen werkt indien er oprecht contact is

Samen:

 • Samen bepalen we de opdracht en het belang van de organisatie is ons vertrekpunt
 • Bepalen we waar we wél en niet mee aan de slag gaan

Meer informatie?

5 + 9 =