Interim- en projectmanagement

Resultaatgericht en inspirerend

Interim-management en projectmanagement zijn belangrijke diensten van De Impuls voor de Zorg. Onze ervaring gaat terug tot 1990. Ervaring die inmiddels met meerdere adviseurs wordt gedeeld en nog steeds verder groeit. Leren en verbeteren is ook hier ons motto. We leren van onze successen en soms ook van de opdrachten waar het niet allemaal vlekkeloos verloopt.

Wat maakt ons succesvol?

Er zijn natuurlijk heel veel factoren van belang om een interim-opdracht succesvol te laten verlopen. Wat maakt ons interim-werk uniek?

 • De persoon blijft de belangrijkste sleutel voor succes. Passen de competenties bij de opdracht? Is de persoonlijkheid van de interimmer passend bij de opdracht en onze opdrachtgever? Als geen van onze eigen adviseurs beschikbaar is, zoeken wij naar een passende invulling buiten ons team. Dankzij ons grote netwerk en persoonlijke ervaring weten we de juiste man/vrouw te vinden.
 • De persoonlijke klik met de opdrachtgever speelt een belangrijke rol. Wederzijds vertrouwen is de basis. In een goede verhouding kunnen opdrachtgever en de interimmer volop met elkaar sparren en dat komt het resultaat van de opdracht ten goede.
 • Wij volgen op de achtergrond onze interimmers op opdracht positief-kritisch. We bewaken de resultaatgerichtheid. We houden oog op eventuele belemmerende factoren in de organisatie van de opdrachtgever en houden periodiek met interimmers en opdrachtgever een voortgangsgesprek.
 • Meestal kunnen we binnen 48 uur de eerste kandidaat aan u voordragen. Dit is het resultaat van aandacht voor en regelmatig contact met ons netwerk van interimmers.
 • Vanzelfsprekend mag u van onze interimmers verwachten dat zij het gewenste resultaat leveren en blijven afstemmen met u als opdrachtgever. De prioriteiten en het plan van aanpak worden in overleg bepaald. Over afwijkingen, risico’s en kansen communiceren onze interimmers tijdig. Zo voorkomen we verrassingen.

De interimmers van De Impuls voor de Zorg werken met passende methoden, technieken en instrumenten. We hechten groot belang aan de overtuigingen die wij als De Impuls voor de Zorg hebben. Dankzij onze specifieke overtuigingen en aanpak hebben ons interimmers echte en blijvende meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

  Een greep uit ons aanbod interim- en projectmanagement:

  Basis op orde

  Veel ouderen- of gehandicaptenzorgorganisaties hebben te maken met (dreigende) problemen met de kwaliteit van zorg. Als de kwaliteit van zorg niet op orde is, blijkt dit bijvoorbeeld uit klachten, (bijna) incidenten, eigen waarneming van leidinggevende of medewerkers. Ook kan vanuit een interne audit of een inspectiebezoek naar voren zijn gekomen dat er tekortkomingen zijn op het gebied van kwaliteit of veiligheid van zorg. In zo’n geval kan een interim-manager met een verbeteropdracht een passende oplossing zijn > verder lezen

  Projectverpleegkundige thuiszorg

  De thuiszorg is al lang een bekende ‘tak’ binnen de ouderenzorg. Toch heeft de thuiszorg in veel VVT organisaties niet altijd de aandacht gehad die nodig was. Dit terwijl deze zorg écht anders is dan de intramurale zorg en dus andere eisen stelt aan de inrichting, organisatie en aansturing. Met het oog op de toenemende extramuralisering is het zaak dat de organisatie en uitvoering van thuiszorg (nog) beter en professioneler wordt. Het vraagt tijd, prioriteit en expertise om de noodzakelijke omslag of verbeterslag te maken. Onze projectverpleegkundigen realiseren, al doende, samen met het team de gewenste verbeterstappen > verder lezen

  Transitieondersteuning

  De zorgvraag en het zorglandschap zijn sterk aan het veranderen. Er komen steeds meer ouderen, die over het algemeen ook ouder zullen worden. En oudere en kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen ondanks ziektes of beperkingen. Om de zorg goed en betaalbaar te houden, wordt zorg ook anders georganiseerd en geleverd. Daarbij spelen de innovaties binnen preventie, diagnostiek, zorg en behandeling een groeiende rol.

  Veel ouderenzorgorganisaties hadden voorheen verzorgingshuizen. Inmiddels zijn de meeste organisaties in de transitie van traditionele woonzorg naar verpleeghuiszorg. De voorlopers zijn met ketenpartners bezig om netwerkzorg in te richten. Deze transities vragen de nodige inspanning en expertise, waarbij advies en ondersteuning welkom kunnen zijn > verder lezen

  WIJ ZIJN

  Resultaatgericht

  Onze teamleiders, locatiemanagers, regiomanagers en directeuren brengen altijd meer dan u verwacht.

  Breed inzetbaar

  We hebben uitgebreide ervaring binnen  de VVT, thuiszorg en VG.

   

  ONZE OVERTUIGINGEN

  • Medewerkers zijn gemotiveerd voor goede zorg
  • Medewerkers snappen dat bedrijfsmatig aspecten belangrijk zijn
  • Medewerkers weten goed wat de problemen zijn
  • Medewerkers weten wat mogelijke oplossingen zijn
  • Medewerkers kunnen alleen zelf verbeteringen realiseren
  • Medewerkers snappen alles, mits het goed is uitgelegd
  • Wij vinden dat verbinding maken met de medewerkers van cruciaal belang is
  • Wij vinden dat luisteren belangrijker is dan praten
  • Wij gaan uit van “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”
  • Wij faciliteren en de rest is aan de rest
  • Wij weten dat leren en verbeteren alleen werkt indien er oprecht contact is
  • De opdracht en het belang van de organisatie zijn ons vertrekpunt
  • Niet alles kan tegelijkertijd

   

  Meer informatie?

  6 + 15 =