Kwaliteitscoaching

Om gewenste veranderingen ècht te borgen!

Veranderingen hebben veel gevolgen voor de medewerkers in een organisatie. Bij hen moet de beoogde verandering vooral zichtbaar worden. Een verandering is vaak snel en gemakkelijk ‘op papier’ gezet. In veel gevallen worden daarna trainingen of scholingen ingezet, bijvoorbeeld om het methodisch of persoonsgericht werken te verbeteren. Of om de omgang met het ECD te versterken. Om op de werkvloer een daadwerkelijke verandering voor elkaar te krijgen, is toch vaak meer nodig. 

Scholing of training in combinatie met coaching in de dagelijkse praktijk biedt precies de ondersteuning waarmee gewenste veranderingen duurzaam kunnen worden ingevoerd. Een kwaliteitscoach werkt mee binnen het uitvoerende team en geeft de medewerkers zo de praktische steun om het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Omdat de praktijk vaak grilliger, complexer en weerbarstiger is dan in de training aan de orde is gekomen. Met passende kwaliteitscoaching wordt gewerkt aan een sluitende PDCA-cyclus voor kwaliteitsverbetering.

Coaching van uw eigen kwaliteitsverpleegkundigen

Heeft u al kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld, maar zijn zij nog zoekende in hun rol? Of lukt het hen nog onvoldoende om prioriteiten te stellen in de vele taken die op hen afkomen? Mogelijk missen zij ook nog coachende vaardigheden om de zorgmedewerkers ècht te begeleiden in het leer- en verbeterproces. In die gevallen is coaching van uw kwaliteitsverpleegkundigen wellicht zinvol. Met coaching op maat, zowel op individueel als groepsniveau, begeleidt onze ervaren adviseur hen in hun eigen proces. Zo worden uw kwaliteitsverpleegkundigen effectiever, en krijgen zij meer vat op én plezier in hun werk.

Onze Verpleegkundig kwaliteitscoaches

Als u zelf (nog) geen kwaliteitsverpleegkundigen of coaches heeft, bieden wij de mogelijkheid tot inzet van interim-kwaliteitscoaches.

 • creëren mogelijkheden om te leren, zowel voor individuele medewerkers als voor het hele team
 • geven feedback, praktische tips en instructies op maat
 • helpen het team met structureren en reflecteren
 • gebruiken diverse coaching technieken om veranderingen op gang te brengen én te borgen
 • doen een beroep op het leer- en ontwikkelingsvermogen van de medewerker zelf en van het team
 • signaleren de factoren die leren en ontwikkelen versterken of juist remmen en bespreekt deze met de leidinggevende. Zo wordt er samen met alle betrokkenen gewerkt aan de kwaliteit van zorg.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

WAT WIJ BIEDEN

 • een duurzame verandering die tot stand is gekomen op basis van een analyse van werk-/leervragen en de leerstijlen van de medewerker in de organisatie
 • het optimaal benutten van kwaliteiten, competenties en creativiteit van in de organisatie werkzame medewerkers
 • taakverlichting van directie, (interim-)management, P&O-functionarissen en andere professionals die bij
  organisatieontwikkeling en verandering betrokken zijn

Breed georiënteerd

Naast kwaliteitscoaches bieden wij ook ondersteuning op het gebied van audits, interim- en projectmanagement. Daarnaast kunnen wij een quickscan Wzd, projectondersteuning of audit Wzd in uw organisatie uitvoeren. Verschillende invalshoeken om hetzelfde doel te bereiken: kwaliteit van zorg. 

Meer informatie?

15 + 10 =