Kwaliteitscoaching

Om gewenste veranderingen ècht te borgen!

Veranderingen hebben veel gevolgen voor de medewerkers in een organisatie. Kwaliteit van zorg moet juist in de praktijk, door hén zichtbaar worden. Een gewenste verandering is vaak snel en gemakkelijk op papier gezet. In veel gevallen wordt training of scholing ingezet op specifieke onderwerpen maar om op de werkvloer een daadwerkelijke verandering voor elkaar te krijgen, vraagt veel meer.  

Coaching in de dagelijkse praktijk biedt precies de ondersteuning waarmee gewenste veranderingen duurzaam kunnen worden ingevoerd. Een kwaliteitscoach werkt mee binnen het uitvoerende team en geeft de medewerkers zo de praktische steun om het geleerde ook op de werkvloer in praktijk te brengen.

Coaching van uw eigen kwaliteitsverpleegkundigen

Heeft u al kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld maar zijn zij nog zoekende in hun rol? Of lukt het hen nog onvoldoende om prioriteiten te stellen in de vele taken die op hen afkomen? Dan kunt u bij ons terecht voor coaching en/of training op maat. Mogelijk missen zij nog coachende vaardigheden om de zorgmedewerkers ècht te begeleiden in het leer- en ontwikkelproces. Met onze coaching op maat, zowel op individueel als groepsniveau, begeleidt onze ervaren adviseur hen in hun eigen proces. Zo worden uw kwaliteitsverpleegkundigen effectiever, komen ze beter in positie en hebben zij meer plezier in hun werk.

Inzet van onze Verpleegkundig kwaliteitscoaches

U kunt ook gebruikmaken van onze (interim-)kwaliteitscoaches. Zij:

  • creëren mogelijkheden om te leren, zowel voor individuele medewerkers als voor het hele team
  • geven feedback, praktische tips en instructies op maat
  • helpen het team met structureren en reflecteren
  • gebruiken diverse coaching technieken om veranderingen op gang te brengen én te borgen
  • doen een beroep op het leer- en ontwikkelingsvermogen van de medewerker zelf en van het team
  • signaleren de factoren die leren en ontwikkelen versterken of juist remmen en bespreekt deze met de leidinggevende. Zo wordt er samen met alle betrokkenen gewerkt aan de kwaliteit van zorg.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

WAT WIJ BIEDEN

  • een duurzame verandering die tot stand komt mede op basis van een analyse van werk-/leervragen en de leerstijlen van de medewerker in de organisatie
  • het optimaal benutten van kwaliteiten, competenties en creativiteit van in de organisatie werkzame medewerkers
  • advisering over rol en positionering van de kwaliteitscoach of –verpleegkundige in uw organisatie
Breed georiënteerd

Naast kwaliteitscoaches bieden wij ook ondersteuning op het gebied van audits, interim- en projectmanagement. Ligt uw behoefte meer op het vlak van trainingen of opleidingen? Ook daar kunt u ons voor inschakelen. Het gaat in alle gevallen om verschillende invalshoeken om hetzelfde doel te bereiken: het verhogen van de kwaliteit van zorg. 

Meer informatie?

15 + 14 =