Onderzoek en advies

Wat is er aan de hand, hoe verder?

Organisatiescan of –onderzoek

Op sommige locaties of afdelingen loopt het gewoon niet. En soms al sinds lange tijd. De kwaliteit van zorg blijft achter, de bedrijfsvoering is niet op orde, er zijn klachten, personeel loopt weg of er is veel onrust. In zo’n geval kan het zinvol eens goed te onderzoeken wat er écht aan de hand is. Is het probleem structureel, en wat zijn de basisoorzaken? Wat houdt het probleem in stand en wat zijn kansen voor doorbreken van patronen? Met een organisatiescan of een uitgebreider organisatie onderzoek leggen we de vinger op de zere plek en denken met u mee om de meest kansrijke oplossingsrichtingen te verkennen.

Calamiteitenonderzoek

Het komt in de beste organisaties voor. Opeens gebeurt er iets waar u liever niet mee te maken zou hebben gehad. Maar goed, het is niet anders: het is gebeurd of uw vermoedens zijn te serieus om naast u neer te leggen. U wilt het liefst zo snel mogelijk helderheid over wat er zich precies heeft afgespeeld zodat u eventuele maatregelen kunt nemen en weer verder kunt met de normale bedrijfsvoering.

Iedere bestuurder / directeur wordt wel eens met dergelijke situaties geconfronteerd. Daarnaast betreft het vaak situaties waarover u ook andere instanties – zoals bijvoorbeeld de IGJ – moet informeren. Ook kan het zijn dat de pers op de hoogte is van deze gebeurtenissen met alle consequenties van dien. U heeft dan behoefte aan een onafhankelijk onderzoek en advies en liefst zo snel mogelijk.

De IGJ vraagt organisaties na een melding van een calamiteit deze te onderzoeken met behulp van bijvoorbeeld een Prisma analyse en daarover een calamiteitenrapportage op te stellen. Prisma analyses (light of volledig) worden ook gebruikt om intern incidenten te onderzoeken, nog voor een eventuele melding.

Voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek maken wij gebruik van de Prisma (Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses) analyse. Dit is een veelgebruikte manier om systematisch incidenten en calamiteiten te onderzoeken.

De IGJ over het onderzoek zoals uitgevoerd door De Impuls voor de Zorg:

“De inspectie vindt uw onderzoek zorgvuldig opgesteld. De feiten zoals die zich hebben voorgedaan worden navolgbaar beschreven. De basisoorzaken zijn benoemd en volgen uit de analyse. De verbetermaatregelen zijn passend en richten zich met name op het zorgplan, een adequate personeelsvoorziening en passende richtlijnen voor het inwerken en begeleiden van uitzendkrachten.”

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

Partner in onderzoek

De adviseurs van De Impuls voor de Zorg begrijpen de gevoeligheid en zijn graag uw partner in het omgaan met de problematiek. Wij beschikken over de expertise om een gedegen Prisma-onderzoek uit te voeren en daarbij rekening te houden met alle mogelijke interne en externe gevoeligheden. In de afgelopen jaren hebben we hier veel ervaring in opgedaan.

De Impuls voor de Zorg kan voor u de rol van onafhankelijk voorzitter van de onderzoekscommissie invullen. Daarnaast bieden wij ook hulp bij andere analyses, zoals in het geval van onderzoek naar klachten.

Wij zijn ook thuis in onderzoek bij vermoedens van onjuist of onbetamelijk gedrag van medewerkers jegens cliënten en soms ook collega’s. 

Meer informatie?

2 + 3 =