Quickscan en advies Wet zorg en dwang

Het overgangsjaar 2020 is voorbij

Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij…’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwilliger zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van een ernstig nadeel van de cliënt of zijn omgeving.

In de praktijk bleken er meerdere praktische bezwaren. Dit was aanleiding voor het maken van de  reparatiewet. De betrokken partijen hebben een aantal concrete punten onder de aandacht gebracht die de uitvoerbaarheid van de wetten kan verbeteren.

2021 De reparatiewet

Er zijn na reacties uit het veld enige aanpassingen gedaan die de regeldruk iets hebben verminderd. Bijvoorbeeld kan nu worden volstaan met een medische verklaring bij de aanvraag van een rechterlijke machtiging, en dat niet daarnaast ook een nagenoeg gelijkluidende verklaring van de aanbieder noodzakelijk is. Ook komt de eis te vervallen dat een arts die een dergelijke verklaring afgeeft niet in dienst mag zijn bij de zorgaanbieder indien iemand reeds daar is opgenomen.

Zorgaanbieders waren in 2020,  bezig met het opzetten van plannen om de Wzd in hun instelling te implementeren. Maar 2020 verliep heel anders dan gepland. Er is veel tijd en aandacht uitgegaan naar COVID. Het invoeren van de WZD is bij sommige instellingen een beetje naar de achtergrond geraakt. Misschien hoopte men op verlenging van het overgangsjaar?

Quickscan

Er komt veel kijken bij de invulling van deze wet in de praktijk. Is uw plan haalbaar? Zijn alle essentiële punten wel meegenomen? Met onze quickscan brengen wij snel de haalbaarheid en volledigheid van uw implementatieplan Wzd in beeld. Voor de uitvoering van deze quickscan voeren wij gesprekken met enkele sleutelfunctionarissen, beoordelen wij documenten en plannen en – als dit al aan de orde is – dossiers van enkele cliënten.

Projectplan en ondersteuning

Een projectmatige aanpak is ondersteunend bij de invoering. Zo wordt er met een duidelijk tijdspad met betrokkenen toegewerkt naar het beoogde resultaat. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij hebben een basis-projectplan uitgewerkt, dat als vertrekpunt gebruikt kan worden voor het implementatieplan van Wzd binnen uw eigen organisatie. Mist u deskundigheid of capaciteit om dit project zelf te managen, dan kunnen onze adviseurs als projectleider de implementatie begeleiden.

Audit Wet zorg en dwang

Aan het eind van 2020 werd van zorgaanbieders verwacht dat zij handelen binnen de kaders van deze wet. Vanaf 2020 toetste de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd ook op de uitvoering van de Wzd in de verschillende organisaties. Heeft u de Wzd al geïmplementeerd en bent u benieuwd of u nu aan de verschillende eisen voldoet? Onze ervaren auditoren kunnen een audit uitvoeren op het onderwerp Wzd. Dat kan als onderdeel van een volledige ‘audit a la IGJ’, maar desgewenst ook als deelaudit, specifiek op dit thema.

Meer informatie over audits

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 200 3655 of ons contactformulier invullen.

ONZE DIENSTEN

Quickscan

Binnen een dag brengen wij met u in beeld hoe ver u bent met de implementatie Wet zorg en dwang en wat u nog te doen staat.

Project

We maken graag met u het projectplan implementatie Wet zorg en dwang. En onze ervaren projectleiders staan klaar om u terzijde te staan bij de uitvoering van het plan.

Audit Wet zorg en dwang

Als u wilt weten of het huidige niveau van implementatie binnen uw organisatie toereikend is, kunt u bij ons de deelaudit Wet zorg en dwang afnemen.

Meer informatie?

2 + 4 =