Interview: onze interim-managers in tijden van corona

19 nov 2020

Regelmatig zijn adviseurs van De Impuls voor de Zorg actief als interim-manager. We worden vaak gevraagd door ouderenzorgorganisaties die in de transitie zitten van traditionele woonzorg naar verpleeghuiszorg. In die transitie zijn veranderingen nodig in leiderschap, deskundigheid van personeel en processen. Vaak blijkt daarbij ook vaak een nieuwe inrichting van de organisatie nodig. Ook komen we in organisaties waar problemen zijn met kwaliteit van zorg of bedrijfsvoering. We worden vooral gevraagd door organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wij vroegen twee collega’s hoe dat eruitziet.

Welke opdrachten krijgen jullie vooral veel voor de interim-managers?
Ellen (directeur): “Over het algemeen worden wij als interim-manager vooral gevraagd als er veranderingen begeleid moeten worden, terwijl ‘de winkel gewoon open is”. “Denk dan bijvoorbeeld aan het samen met medewerkers op orde brengen van de veiligheid van zorg of het maken van een kwaliteitsslag op het gebied van dossiervoering, methodisch en persoonsgericht werken. Maar het kan ook gaan om het herinrichten van processen of het voorsorteren op een geplande reorganisatie. De veranderopdracht kan op operationeel niveau, maar ook strategisch van aard zijn, zoals het afstoten van bepaalde dienstverlening of het uitbreiden van zorg naar andere doelgroepen.
Wat geven opdrachtgevers terug over onze aanpak?
Ellen: “Veel opdrachtgevers zijn blij met onze daadkracht en duidelijkheid. Voor mij geldt ook dat ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. Voor medewerkers is dat heel belangrijk: medewerkers en collega’s moeten weten waar ze aan toe zijn. En ik vind het belangrijk om doelgericht naar resultaten te werken, samen met de betrokkenen. Ik zie die houding ook bij mijn collega’s.”
Welke impact heeft corona op jouw werk als interim-manager?
“Wat Gemmie (adviseur) vandaag de dag merkt is van de onzekerheid om corona is dat als een bewoner of een collega een hoestje heeft of zich niet lekker voelt, dat soort dingen, dat iedereen direct in een soort kramp schiet: “O jee, moeten we weer in quarantaine met deze bewoner?”. Voor de zekerheid gaan we uiteraard testen. Het gaat in ons werk ook vaak om mensen die je niet kunt instrueren, je moet de familie betrekken bij het testen. Bewoners kunnen van slag raken, kortom heel veel onrust. En in iets andere lijn geldt dit ook voor medewerkers.
”Gemmie vervolgt: “Communicatie speelt hier een grote rol. Het is belangrijk dat iedereen weet dat het gaat om een verdenking van corona en dat bijvoorbeeld de keukendienst, receptie, schoonmaak ook op de hoogte worden gesteld. En ook met nieuwe opnames moeten we nu ook extra zorgvuldig zijn: zijn ze getest, staat de uitslag op papier en is deze negatief dan kan de bewoner komen. Want we staan uiteraard voor veiligheid voor onszelf als medewerker in de zorg en daarmee ook voor die van onze cliënt!”
Heeft uw organisatie behoefte aan advies en/of ondersteuning?
Zit u zelf op dit moment in een situatie waar het niet lukt om met interne medewerkers de benodigde omslag te maken in de gedrag en cultuur? Zijn er knelpunten op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg? Of zijn er vraagstukken op tactisch of strategisch niveau. Wij staan voor u klaar om mee te denken, de situatie in kaart te brengen en samen met u de gewenste resultaten te realiseren. Meer informatie? Bel Ellen Sarr 06-2130 4513 of Rob Uijterwaal 06-2280 1879.
Share This