Pedro Canters, Warande – Interim teamleider

20 mei 2020

“Er is veel meer rust gekomen, zowel bij de bestaande teamleider als bij de medewerkers. Gaandeweg zijn er meerdere mensen bij het veranderproces betrokken. Ook waren er actualiteiten die de aandacht vroegen.”

Blij met inzet interim-teamleider

Warande bevindt zich als zorgaanbieder in de transitie van een traditionele zorgorganisatie met het accent op intramurale woonzorg, naar een organisatie waar binnen en buiten locaties persoonsgerichte zorg en dienstverlening wordt geboden aan mensen met lichte (thuis)zorg tot complexe verpleeghuiszorg. Warande komt uit een ingewikkelde periode van toezicht en wisselingen in het management. Juist in deze fase, waar ook de aansturing van de locaties wordt heroverwogen, is De Impuls voor de Zorg gevraagd een interim teamleider te leveren. Inmiddels zijn er (nieuwe) teamleiders aangesteld voor de locatie In de Dennen. Hoe kijkt de vestigingsmanager terug op de inzet van onze adviseur Dorinde van Bekkum als interim teamleider? We gingen in gesprek met Pedro Canters, vestigingsmanager.

Een rommelig begin

Dorinde: “Ik werd door de voormalige vestigingsmanager aangesteld om de bestaande teamleider te ondersteunen. In de eerste week werd duidelijk dat er al twee teamleiders en een leancoach waren. Ook bleek dat een andere vestigingsmanager de aansturing van de locatie zou overnemen. Het begin van deze opdracht was dus wat rommelig.”

Pedro: “Rond mijn komst hebben we afgesproken dat Dorinde als tweede teamleider zou fungeren, aangezien inmiddels een van de teamleiders verplaatst was. Zij heeft zich vooral gericht op de begeleiding van de medewerkers. Haar analyse en plan gaven mij een realistisch beeld van de stand van zaken op de locatie. Dorinde hield mij op de hoogte van de voortgang van het plan. We zaten goed op een lijn; alleen rond de aanpak van het thema eten en drinken heb ik gekozen voor een andere koers. Die sloot beter aan bij de visie en focus van Warande.”

Verbinding

Pedro vindt het kenmerkend voor Dorinde dat zij vragen blijft stellen, waardoor ze mensen voortdurend aan het denken zet. “Zij weet ook heel goed te ‘levelen’ met mensen in verschillende rollen en functies. Zij kan met iedereen de juiste golflengte vinden en brengt daarmee veel verbinding. Toen een cliëntvertegenwoordiger tijdens een overleg emotioneel reageerde, lukte het Dorinde heel goed om deze man op passende wijze vragen te stellen. Met haar aanpak nodigde zij hem uit zijn verhaal te doen, waarbij hij zich serieus genomen voelde. Zo wist zij de situatie te de-escaleren”, aldus Pedro.

Rust

Pedro is tevreden over het behaalde resultaat. Er is veel meer rust gekomen, zowel bij de bestaande teamleider als bij de medewerkers. Gaandeweg zijn er meerdere mensen bij het veranderproces betrokken. Ook waren er actualiteiten die de aandacht vroegen. Pedro: “Dorinde heeft veel aandacht besteed aan functioneren en welzijn van medewerkers. Zij voelen zich beter gehoord.” Dorinde: “Pedro’s stijl van leidinggeven droeg zeker ook bij aan het herstellen van rust en vertrouwen.”

En verder…

Pedro: “De belangrijkste winst is dat wij nu op onze locatie ‘In de Dennen’ weer in rust verder kunnen bouwen aan de organisatie-ontwikkeling. Er zijn nog veel stappen te zetten, maar er is hard gewerkt aan de voorwaarden voor verbeteringen.”

Share This