Persoonsgerichte zorg en methodisch werken op dag 4 van de opleiding

18 dec 2020

Op maandag 14 december wordt duidelijk dat we ons alternatieve scenario moeten inzetten. Voor de tweede keer geen fysieke les maar een digitale versie. Het went. We starten met de visie, missie en kernwaarden van de eigen instelling. Ook het gedachtegoed van Tom Kitwood komt aan bod en we gaan in op observeren, rapportages maken en klinisch redeneren.

De eerste vraag is of de visie, missie en kernwaarden persoonsgericht zijn en of iedere medewerker deze ook kent. En werkt iedereen in de organisatie ook volgens deze visie/missie van de instelling? Daarna kijken we met elkaar op welke wijze jij als kwaliteitsverpleegkundige, verpleegkundig kwaliteitscoach hier een bijdrage aan kunt leveren. De theorie van Tom Kitwood wordt toegelicht en het observeren van stemming en betrokkenheid bij cliënten wordt toegelicht. ’s Middags staat methodisch werken op het programma. Klinisch redeneren, ECD’s en rapportages worden onder de loep genomen. Met als hamvraag: hoe krijgen we alle (zorg)medewerkers mee en waar in de PDCA-cirkel ondersteun jij de teams?

We zien de deelnemers opnieuw op dinsdag 12 januari voor alweer de 5e lesdag. We gaan er online weer een leuke, leerzame dag van maken!

Fijne dagen allemaal en een goed begin van 2021!!

Frans, Evelien, Alette, Gemmie en Francien

Share This