Terugblik bijeenkomst ‘Goede zorg in 2040’

10 jul 2020

Inspirerend! Dat was de bijeenkomst van 8 juli over de toekomst van de zorg. Centraal stond de vraag: hoe kunnen we in 2040 ondanks het dreigende personeelstekort goede zorg blijven geven? De omvang van de benodigde verandering is enorm en tegelijkertijd zijn er genoeg ideeën waar we nu al mee aan de slag kunnen. De deelnemers en ook wij als adviesbureau keerden dan ook vol ideeën en energie huiswaarts.

Kijken naar de toekomst start natuurlijk met kijken naar het hier en nu. Wat willen we behouden en wat willen we in 2040 het liefst kwijt zijn. Veel aspecten kwamen voorbij. Duidelijk is dat als we willen dat de langdurige zorg ook in 2040 kwalitatief nog voldoet, we nu aan de slag moeten.

Ingrijpende verandering nodig

Met de deelnemers kwamen we tot de conclusie dat een paradigmashift noodzakelijk is. Dat klinkt nogal ingrijpend en dat is ook precies de kern van het verhaal. Keerpunt in die shift is het aansluiten op het eigenaarschap van iemands eigen leven. Dat zorgverleners stoppen met het invullen van de behoeften van zorgvragers en nagaan waarbij deze mensen zélf ondersteund willen worden. Daarbij stellen we vragen zoals: wat is voor u belangrijk? Hoe wilt u verder met uw leven? Wat kunt en wilt u nog zelf – al dan niet met behulp van uw netwerk – en waar wenst u hulp bij? En van wie wilt u die hulp dan? Existentiële en essentiële vragen die nog niet heel vaak gesteld worden.

En hoe maken we deze transitie vanuit het hier en nu? Wat betekent dat voor het functiehuis, past daar nog onze sterk ADL- en aanbodgerichte zorg in? In de inspiratiesessie van 8 juli zijn veel ingrediënten voor deze transitie aan de orde geweest.

Starten met pilots

Deze eerste bijeenkomst is geweest. Verschillende deelnemers hebben aangeven verder te willen gaan met deze verkenning. Daarom gaan wij vanuit De Impuls voor de Zorg samen met zorgorganisaties de scenario’s verder uitwerken. We hebben afgesproken dat we de levensvatbaarheid van een of meerdere pilots op korte termijn gaan onderzoeken om te kijken of en hoe we de transitie kunnen waarmaken.

Belangstelling?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een pilot of in het aansluiten bij de inspiratiegroep 2040? Stuur dan een e-mail naar info@deimpulsvoordezorg.nl of neem telefonisch contact op met Ellen Sarr of Rob Uijterwaal via 030 – 200 3655.

Foto’s: Alette Jager

Share This