Volledige audits en thematische audits

27 feb 2020

Wij bieden volledige audits op alle vlakken en daarnaast kunt u bij ons ook kiezen voor een deel- of thematische audit. Doel van een thematische audit is om te beoordelen of uw instelling in de praktijk aan de normen voldoet die de inspectie stelt aan specifieke onderdelen van de zorginhoudelijke veiligheid. Deze volledige audits bevatten de onderdelen medicatieveiligheid, invoering Wet zorg en dwang en valpreventie. We voeren audits uit in de sectoren VVT, VG en Jeugdzorg.

Indien gewenst, kunnen wij op basis van de uitkomsten van de audit een plan van aanpak opstellen. Wij werken hierin samen met uw sleutelfunctionarissen.

Share This