Trainingen op maat. Ook voor u?

okt 31, 2019

Wij hebben door de jaren heen al veel trainingen gegeven. Meestal volgen die uit (verbeter)trajecten waar we bij betrokken zijn. Dit keer geven we een inkijkje in de training Methodisch werken. Deze is door ons speciaal ontwikkeld voor een zorgorganisatie in het westen van het land. De organisatie is bezig met een verbetertraject naar aanleiding van een kritische IGJ-rapportage. De manager: “Hoe wordt de persoonsgerichte zorg goed zichtbaar in het ECD en hoe rapporteren we daarop?” De training van De Impuls voor de Zorg brengt nieuwe en oude kennis samen.

De IGJ constateerde dat er veel kennis is over wensen en behoeften van bewoners maar dat dit niet goed terug te vinden is in de zorgleefplannen en de dossiers: “Het werk is vooral lichamelijk gericht, concrete afspraken ontbreken en er wordt onvoldoende op persoonsgerichte zorg gerapporteerd.”. De training maakt deel uit van een programma waarin ook dementie, omgaan met onbegrepen gedrag en reflectievaardigheden aan de orde komen.

Gemengde groep

Een deel van de groep verleent zorg aan bewoners met zorgprofiel ZZP 4 die zelfstandig in een appartement wonen. De andere deelnemers zorgen voor bewoners met zorgprofiel ZZP 5 en 7 die wonen in een kleinschalige, gesloten afdeling. De groep bestaat uit niveau 2, 2+, 3 en 4. Functioneel gaat het om zowel uitvoerende medewerkers als EVV-ers, teamleidinggevenden en kwaliteitsverpleegkundigen.

ECD onder de loep

Voor de training maken we gebruik van materiaal uit het eigen ECD en kwaliteitssysteem. In de training wordt het methodisch proces uitgelegd en gecombineerd met persoonsgerichte zorg. Er wordt gebruikgemaakt van printscreens uit het ECD en de theorie wordt gekoppeld aan werkinstructies uit de organisatie.

Oefenen met acteur

Aan de hand van een fictieve casus wordt de methodische cyclus onder de loep genomen, een persoonsgericht zorgplan opgesteld en de SOAP rapportage en we oefenen de registratie. De oefening met de acteur geeft inzicht in het houden van een anamnesegesprek waarbij de samenwerking bewoner, netwerk/mantelzorg en medewerker nadrukkelijk aan de orde komt. Via training-on-the-job worden de medewerkers begeleid bij het omzetten van ECD’s*.

Opfrissen en bewust worden

De deelnemers zijn vooral tevreden over de praktische handvatten en inzichten die zij krijgen voor hun dagelijks werk. Voor sommigen is het ‘opfrissen en bewust worden’ van wat ze wel en niet goed doen. Deze ervaringen en verbeterpunten zijn teruggekoppeld aan de stafmedewerker. Voorafgaand aan dit soort trainingen worden altijd de rapportagerichtlijnen beoordeeld, opgeschoond en opgefrist. Tijdens de training wordt dan de nieuwe rapportagemethode toegelicht zodat iedereen er goed mee uit de voeten kan.

Communicatie

Bij de evaluatie komt naar voren dat veel materiaal wel aanwezig is in de organisatie maar dat dit gedateerd is en niet meer in gebruik of niet bekend bij de medewerkers. Een voorbeeld is het feit dat deze organisatie werkt volgens de lijn van de vier domeinen. Dit bleek voor veel medewerkers niet meer dan een feit. Een onbekend en ongebruikt document gaf veel achtergrondinformatie over de invulling van deze domeinen en bevatte ook vragen voor de zorganamnese. Voor de medewerkers geeft deze informatie weer houvast bij het werk.

Hoe verder?

De organisatie krijgt een uitgebreide digitale presentatie waarin ook de rapportage instructie is verwerkt. Deze presentatie wordt opgenomen in het KMS van de organisatie. Wij houden nog af en toe contact met de opdrachtgever om te horen of de training ook op langere termijn het gewenste resultaat oplevert.

Iets voor u?

Wilt u meer weten over de trainingen die wij kunnen verzorgen? Stuur dan een mail naar info@deimpulsvoordezorg.nl of neem contact met ons op via 030 – 200 3655 of het contactformulier.

 

* Dit verzorgen wij niet zelf

Share This