Veranderkracht op de werkvloer!

16 nov 2020

Opleiding verpleegkundig kwaliteitscoaches van start

Op dinsdag 3 november startte de eerste groep deelnemers van onze opleiding Verpleegkundig Kwaliteitscoach. De deelnemers komen uit verschillende werkvelden zoals de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en uit het werkveld van specialistisch verpleegkundigen. In 9 opleidingsdagen verspreid over een half jaar ontwikkelen ze zich van (kwaliteits-)verpleegkundige tot verpleegkundig kwaliteitscoach.

De aftrap deden we met de meeste deelnemers op een locatie in het midden van het land.  Vanwege coronaperikelen op het werk konden drie deelnemers niet fysiek aanwezig zijn. Zij hebben de volgende dag de opleidingsbijeenkomst via een digitale sessie ingehaald. Vanaf de tweede lesdag wordt de opleiding voorlopig helemaal digitaal gegeven zolang de coronamaatregelen voortduren.

Frans Hoogland en Evelien Hogenkamp hebben de eerste opleidingsdag verzorgd. We stelden hen enkele vragen.

Wat is je bijgebleven van deze eerste dag?

Frans: Het meest opvallend voor mij is het enthousiasme en de leergierigheid van de deelnemers! Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de meeste organisaties waar deze kwaliteitscoaches-in-opleiding werken nog zoekende zijn in het positioneren van deze vaak nieuwe rol binnen het geheel.  De meeste deelnemers werken boventallig en hebben werkzaamheden op zowel team-, als locatieniveau en vaak ook nog op organisatieniveau.

Wat zijn de werkzaamheden van de meeste deelnemers?

Evelien: De meeste deelnemers werken als verpleegkundig kwaliteitscoach of kwaliteitsverpleegkundige maar in verschillende constructies. Ongeveer de helft van de deelnemers heeft nog geen functieprofiel of werkt nog vanuit een oude functiebeschrijving. Dat biedt mogelijkheden tot eigen invulling maar het risico is ook dat anderen jouw agenda helemaal vullen.

Welke thema stond dit keer centraal?

Evelien: Tijdens het ochtendprogramma werd de functie-invulling en het krachtenveld van de kwaliteitscoach verkend. De deelnemers hebben behoefte aan focus in hun werk. Maar hoe werk je gericht naar een doel als er zoveel ad hoc zaken op je bordje komen? Het was voor de deelnemers plezierig om te merken dat anderen dit ook herkenden maar dat lost de dilemma’s niet op. Alle deelnemers hebben persoonlijke leervragen genoteerd en hiermee gaan ze aan de slag tijdens de rest van de opleiding. De theorie reiken we ze aan maar het in de praktijk brengen gebeurt natuurlijk in de werksituatie.

Frans: Tijdens het middagdeel stonden we stil bij de persoonlijke effectiviteit in communicatie en relaties van de deelnemers. Welke communicatieposities zijn helpend? Hoe maak je een keuze? En waar liggen jouw allergieën, jouw triggers die maken dat je terecht komt in ineffectief gedag? Wat gaat er bij goed en wat wil je ontwikkelen als verpleegkundig kwaliteitscoach?

Welke onderwerpen komen verder nog aan bod?

Frans: Ook de tweede opleidingsdag staat in het teken van persoonlijke effectiviteit. Verder is het programma van de opleiding gevuld met meer kennisgerichte onderwerpen als persoonsgerichte zorg, kwaliteits- en toetsingskaders, methodisch werken met zorgplannen en daarnaast veel vaardigheidstraining. Aan bod komen coaching vaardigheden, situationeel begeleiden van medewerkers en teams, vaardigheden in leren en verbeteren op de werkvloer, verandervaardigheden en didactisch- en presentatievaardigheden.

Evelien: Uitgangspunt is dat de deelnemende verpleegkundigen versterkt worden in hun rol, zodat vanuit hun positie als verpleegkundig kwaliteitscoach vooral gaan bijdragen aan het daadwerkelijk leren en verbeteren op de werkvloer. Ze zijn dus een spil in het vergroten van veranderkracht op de werkvloer.”

Belangstelling?

De volgende scholingen starten in februari respectievelijk april 2021. Je kunt je inschrijven via: www.deimpulsvoordezorg.nl/opleidingen > Verpleegkundig Kwaliteitscoach.

Share This